TPHCM không thu học phí công lập trong học kỳ II năm học 2021-2022

11/02/2022 - 12:36

PNO - Sở GD-ĐT TPHCM vừa có hướng dẫn về việc thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021- 2022 khi tổ chức dạy học trực tiếp.

Theo đó, với các cơ sở giáo dục công lập, Sở GD-ĐT yêu cầu không thu học phí công lập theo mức thu quy định tại NQ số 28/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND TP quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 trên địa bàn thành phố.

Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, Sở GD-ĐT yêu cầu thực hiện thông báo công khai đến từng phụ huynh học sinh về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trong học kỳ I và học kỳ II năm học 2021-2022. Đồng thời giảm trừ các khoản thu học phí tương ứng với mức hỗ trợ thực tế.

 

TP.HCM không thu học phí công lập học kỳ 2 năm học 2021-2022
TPHCM không thu học phí công lập học kỳ 2 năm học 2021-2022

Sở đề nghị các trường ngoài công lập thực hiện ổn định các khoản thu học phí và các khoản thu khác trong học kỳ II, không tăng so với năm học trước.

Về tổ chức các khoản thu khác sau khi đi học lại, Sở GD-ĐT lưu ý, các nhà trường cần phải căn cứ điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của phụ huynh học sinh, chủ động trong việc xây dựng phương án học tập trực tiếp kết hợp với học tập trên internet đảm bảo các tiêu chí an toàn về phòng, chống dịch và đảm bảo đủ thời lượng thực hiện chương trình.

Các đơn vị phải xây dựng dự toán thu chi cho từng nội dung thu trước khi tổ chức thông báo thu. Dự toán các khoản thu cần bám sát căn cứ hướng dẫn chuyên môn của ngành theo từng cấp học, tính toán mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế.

Về thời gian thực hiện các khoản thu khác, Sở GD-ĐT chỉ rõ phải đảm bảo nguyên tắc theo số tháng thực học.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thực hiện công khai mức thu học phí và các khoản thu khác, phương thức và thời gian thực hiện công khai theo quy định.

Các đơn vị phải thông báo đầy đủ, công khai tất cả các khoản thu bằng văn bản đến từng phụ huynh học sinh (nêu rõ nội dung các khoản thu theo quy định, khoản thu theo thỏa thuận và khoản thu hộ - chi hộ). Khi thu phải cấp hóa đơn thu tiền cho từng học sinh thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường.

Tuyệt đối không được giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền và đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.

Én Bông

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI