TPHCM hỗ trợ dân quân làm nhiệm vụ 150.000 đồng/ngày

05/05/2022 - 08:30

PNO - Theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân TPHCM thì người chỉ huy lực lượng dân quân tại chỗ ở khu phố, ấp sẽ được trợ cấp 800.000 đồng/người/tháng.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu vừa có văn bản giao Bộ Tư lệnh TPHCM, Sở Nội vụ, Sở Tài chính triển khai và tổ chức thực hiện chặt chẽ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân TPHCM về quy định chế độ phụ cấp hàng tháng của Khu (ấp) đội trưởng; mức trợ cấp ngày công lao động, trợ cấp ngày công lao động tăng thêm đối với Dân quân thường trực và Dân quân khi làm nhiệm vụ.

Lực lượng dân quân ở TPHCM khi được điều động làm nhiệm vụ sẽ được hỗ trợ 150.000 đồng/người/ngày - ảnh minh họa.
Lực lượng dân quân ở TPHCM khi được điều động làm nhiệm vụ sẽ được hỗ trợ 150.000 đồng/người/ngày - Ảnh minh họa.

Theo Nghị quyết 03/2022/NQ-HĐND, TPHCM hỗ trợ người chỉ huy lực lượng dân quân tại chỗ ở khu phố, ấp với mức trợ cấp 800.000 đồng/người/tháng.

Dân quân thường trực được hưởng trợ cấp ngày công lao động bằng mức 150.000 đồng/người/ngày; trường hợp kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ Dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, được hưởng ngày công lao động tăng thêm 70.000 đồng/người/ngày.

Dân quân tại chỗ, Dân quân cơ động, Dân quân phòng không, Dân quân pháo binh, Dân quân trinh sát, Dân quân công binh, Dân quân thông tin, Dân quân phòng hóa, Dân quân y tế khi được cấp thẩm quyền điều động làm nhiệm vụ được hưởng trợ cấp ngày công lao động bằng mức 150.000 đồng/người/ngày; trường hợp kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ Dân quân tự vệ theo quyết định của cấp có thẩm quyền, được hưởng ngày công lao động tăng thêm 70.000 đồng/người/ngày.

Phó chủ tịch UBND TPHCM giao Sở nội vụ trong quá trình triển khai thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc sẽ báo cáo, đề xuất UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI