TPHCM điều chỉnh hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo

11/05/2022 - 08:42

PNO - Sở GD-ĐT TPHCM vừa có hướng dẫn bổ sung việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo.

 

TPHCM điều chỉnh đối tượng trẻ mẫu giáo được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa
TPHCM điều chỉnh đối tượng trẻ mẫu giáo được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa

Mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ được áp dụng là 160.000 đồng/trẻ/tháng, thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, không quá 9 tháng/năm học.

Theo đó, đối tượng trẻ mẫu giáo được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa được điều chỉnh, bao gồm: Trẻ có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trẻ không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Trẻ là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh; con một số đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có); trẻ em khuyết tật học hòa nhập.

Trẻ em học mẫu giáo tại các lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non là thành viên trong gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của TPHCM giai đoạn 2021-2025.

Sở GD-ĐT quy định, vào tháng 8 hàng năm cơ sở giáo dục mầm non sẽ phổ biến thông báo rộng rãi đến cha mẹ, người chăm sóc trẻ thuộc đối tượng được hưởng chính sách thực hiện nộp hồ sơ theo khoản 4 Điều 7 và khoản 4 Điều 8 Nghị định 105/2020/NĐ-CP.

Cơ sở giáo dục mầm non kiểm tra hồ sơ, lập danh sách trẻ được hưởng chính sách và hồ sơ gửi về phòng giáo dục đào tạo. Phòng giáo dục đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, tổng hợp danh sách gửi trình UBND TP.Thủ Đức và các quận huyện phê duyệt.

Theo Sở GD-ĐT, việc chi trả kinh phí hỗ trợ ăn trưa được thực hiện 2 lần trong năm học. Lần 1 chi trả đủ 4 tháng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hàng năm, lần 2 chi trả đủ các tháng còn lại vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm. Cơ sở mầm non tiếp nhận kinh phí và chi trả theo đúng quy định.

Trước đó, trong công văn Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh, sinh viên và chính sách phát triển giáo dục mầm non từ năm học 2021-2022, Sở GD-ĐT quy định đối tượng trẻ mẫu giáo được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa được thực hiện theo quy định khoản 1 Điều 7 Nghị định 105/2020/NĐ-CP.

Như vậy trong lần điều chỉnh mới này, đối tượng trẻ hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa sẽ được điều chỉnh là trẻ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của TPHCM giai đoạn 2021-2025 thay vì đối tượng trẻ mẫu giáo trong gia đình hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Quốc Trung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI