Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non ở TPHCM

07/12/2022 - 15:55

PNO - UBND TPHCM đề xuất sửa đổi thời hạn áp dụng chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 là từ tháng 1-7/2022 (thay bằng từ tháng 1- 5/2022).

Ngày 7/12, tại kỳ họp thứ 8, HĐND TPHCM khóa X, UBND TPHCM đã có tờ trình về ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 29 của HĐND TPHCM về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn TPHCM trong học kỳ 2 năm học 2021-2022.

TPHCM đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non thêm hai tháng.
TPHCM đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non thêm hai tháng.

Trước đó, để phù hợp với tình hình thực tiễn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TPHCM. Đồng thời, nhằm hỗ trợ, ổn định và chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh, HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết 29. Thời gian áp dụng từ tháng 1-5/2022.

Tuy nhiên, theo Quyết định 140 của UBND TPHCM về kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn TPHCM thì thời gian kết thúc năm học dự kiến là cuối tháng 7/2022.

UBND TPHCM nhận định việc áp dụng chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non theo thời gian đi học thực tế là phù hợp.

Dù vậy, kinh phí triển khai nội dung này mới chỉ được thực hiện tính đến tháng 5/2022. Các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TPHCM chưa nhận được kinh phí hỗ trợ cho tháng 6 và tháng 7, do còn vướng mắc về thời gian áp dụng nêu trên, gây khó khăn trong duy trì hoạt động và chi trả các chế độ cho người lao động.

Các đại biểu HĐND TPHCM lắng nghe tờ trình.
Các đại biểu HĐND TPHCM lắng nghe tờ trình.

Do đó, UBND TPHCM đề xuất sửa đổi thời hạn áp dụng chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 là từ tháng 1 đến tháng 7/2022 (thay bằng từ tháng 1- 5/2022).

Tổng số kinh phí thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non trong tháng 6 và 7 dự kiến là hơn 80 tỷ đồng (trong đó công lập là hơn 39,3 tỷ đồng, ngoài công lập là hơn 40,8 tỷ đồng).

Tuyết Dân - Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI