TPHCM ban hành chương trình hành động để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

21/05/2021 - 23:14

PNO - Nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân năm từ 95% trở lên, UBND TPHCM vừa có quyết định ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

 

TPHCM phấn đấu năm 2021, tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt từ 95% trở lên
TPHCM phấn đấu năm 2021, tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt từ 95% trở lên

Theo Chương trình hành động, Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ tham mưu UBND TPHCM một số nội dung, trong đó phương án điều chỉnh, điều chuyển vốn giữa các dự án các đợt trong năm phù hợp với tiến độ thực tế của từng dự án, nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn; ban hành quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công; quy trình về lập thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công của thành phố.

Định kỳ trước ngày 6 hàng tháng tổng hợp kết quả giải ngân của từng cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công của thành phố để báo UBND TPHCM.

Tham mưu UBND TPHCM xử lý theo quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư đối với cơ quan, đơn vị không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo: 2 kỳ liền không có báo cáo hoặc 3 kỳ không báo cáo bị khiển trách; 3 kỳ liền không có báo cáo hoặc 4 kỳ không báo cáo bị cảnh cáo.

Trong trường hợp vi phạm quy định về chế độ báo cáo thì các dự án đầu tư công chỉ được bố trí vốn kế hoạch, giải ngân sau khi tiến hành xử lý vi phạm và bổ sung các nội dung hoặc báo cáo còn thiếu theo quy định.

Kho bạc Nhà nước TPHCM có nhiệm vụ định kỳ trước ngày 2 hàng tháng báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công (tháng trước liền kề); phối hợp Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện việc hoàn ứng theo quy định.

Chủ đầu
Chủ đầu tư các dự án đầu tư công có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn định kỳ trước ngày 1 hàng tháng 

Theo Chương trình hành động, nếu kết quả giải ngân năm 2021 đạt dưới 90% do lỗi chủ quan thì không xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ và không chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội cho người đứng đầu đơn vị, chủ đầu tư dự án liên quan.

UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện chỉ đạo, giám sát việc xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án đề ra và chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM nếu để chậm tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Cũng theo Chương trình hành động, chủ đầu tư dự án không được yêu cầu nhà thầu ứng trước vốn thực hiện khi chương trình, dự án chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được quyết định đầu tư hoặc chưa được bố trí kế hoạch vốn; không tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chưa được bố trí kế hoạch vốn, gây nợ đọng xây dựng cơ bản và chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM nếu để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chủ đầu tư dự án đồng thời báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 định kỳ trước ngày 1 hàng tháng.

UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động của mình trước ngày 20/12/2021.

Tuyết Dân

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI