TPHCM sẽ lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công để đánh giá năng lực của người đứng đầu

20/07/2020 - 09:31

PNO - Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, TPHCM sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xem việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công là quan trọng cần ưu tiên.

Để thực hiện tốt việc này, thành phố sẽ lập danh mục dự án trọng điểm, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp; thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 4 ngày làm việc. Định kỳ trước ngày 5 hàng tháng thông báo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020; định kỳ 2 tuần/lần báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải ngân kế hoạch đầu công trong năm.

Người đứng đầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân, cụ thể đến ngày 31/7 giải ngân đạt từ 60% - 70% và đến ngày 15/10 giải ngân đạt từ 80%. Kết quả giải ngân này là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện.

TPHCM
TPHCM tăng cường kiểm tra để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Đồng thời, thành phố cũng thực hiện các dự án khởi công mới, tổ chức cho các chuyên gia nước ngoài trở lại làm việc tại các dự án đầu tư công gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Rà soát các quy định liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán... theo hướng đẩy mạnh phân cấp, rút ngắn thời gian, thủ tục. Phân nhóm các dự án có vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân; lựa chọn một số dự án trọng điểm giải ngân thấp để thảo luận, giải quyết trong tổ công tác liên ngành về đầu tư của thành phố.

Đôn đốc các sở ngành, quận huyện và chủ đầu tư rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án; điều chuyển vốn từ dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang dự án có tỷ lệ giải ngân cao, góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới. 

Đối với dự án đã hoàn thành, thực hiện quyết toán dự án đảm bảo thời gian, nội dung biểu mẫu. Đối với dự án có khả năng hoàn thành trong năm, hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu. Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; hoàn thiện các thủ tục pháp lý và nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Đối với dự án khởi công mới, lập hồ sơ thiết kế và dự toán; phê duyệt và lựa chọn nhà thầu thi công dự án; xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ các giai đoạn và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Ngoài ra, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án có thu hồi đất; tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư công. Cơ quan chủ quản, người đứng đầu, chủ đầu tư sẽ không được xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ và không được hưởng thu nhập tăng thêm nếu tỷ lệ giải ngân tính đến hết năm kế hoạch 2020 đạt dưới 90%.

Các dự án giải ngân dưới 50% tính đến ngày 30/6/2020 yêu cầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư giải trình nguyên nhân, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục và cam kết tiến độ giải ngân.

Bích Trần

 

 
Array ( [news_id] => 1412941 [news_title] => TPHCM sẽ lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công để đánh giá năng lực của người đứng đầu [news_title_seo] => TPHCM sẽ lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công để đánh giá năng lực của người đứng đầu [news_supertitle] => [news_picture] => tphcm-thao-go-kho-khan-day-nhanh-_1594732566.jpg [news_subcontent] => TPHCM sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. [news_subcontent_seo] => TPHCM sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. [news_headline] => Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, TPHCM sẽ tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xem việc thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công là quan trọng cần ưu tiên. [news_content] =>

Để thực hiện tốt việc này, thành phố sẽ lập danh mục dự án trọng điểm, phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp; thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 4 ngày làm việc. Định kỳ trước ngày 5 hàng tháng thông báo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020; định kỳ 2 tuần/lần báo cáo các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc giải ngân kế hoạch đầu công trong năm.

Người đứng đầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả giải ngân, cụ thể đến ngày 31/7 giải ngân đạt từ 60% - 70% và đến ngày 15/10 giải ngân đạt từ 80%. Kết quả giải ngân này là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện.

TPHCM
TPHCM tăng cường kiểm tra để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Đồng thời, thành phố cũng thực hiện các dự án khởi công mới, tổ chức cho các chuyên gia nước ngoài trở lại làm việc tại các dự án đầu tư công gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Rà soát các quy định liên quan đến xây dựng, các thủ tục về thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán... theo hướng đẩy mạnh phân cấp, rút ngắn thời gian, thủ tục. Phân nhóm các dự án có vướng mắc về thủ tục đầu tư, xây dựng, đấu thầu; thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng; kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân; lựa chọn một số dự án trọng điểm giải ngân thấp để thảo luận, giải quyết trong tổ công tác liên ngành về đầu tư của thành phố.

Đôn đốc các sở ngành, quận huyện và chủ đầu tư rà soát tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án; điều chuyển vốn từ dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang dự án có tỷ lệ giải ngân cao, góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế trong điều kiện bình thường mới. 

Đối với dự án đã hoàn thành, thực hiện quyết toán dự án đảm bảo thời gian, nội dung biểu mẫu. Đối với dự án có khả năng hoàn thành trong năm, hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cho các nhà thầu. Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; hoàn thiện các thủ tục pháp lý và nghiệm thu khối lượng hoàn thành. Đối với dự án khởi công mới, lập hồ sơ thiết kế và dự toán; phê duyệt và lựa chọn nhà thầu thi công dự án; xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ các giai đoạn và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết.

Ngoài ra, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án có thu hồi đất; tăng cường kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư công. Cơ quan chủ quản, người đứng đầu, chủ đầu tư sẽ không được xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ và không được hưởng thu nhập tăng thêm nếu tỷ lệ giải ngân tính đến hết năm kế hoạch 2020 đạt dưới 90%.

Các dự án giải ngân dưới 50% tính đến ngày 30/6/2020 yêu cầu các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư giải trình nguyên nhân, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục và cam kết tiến độ giải ngân.

Bích Trần

 

[news_source] => [news_tag] => đầu tư công,đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công,tháo gỡ khó khăn dự án đầu tư công [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-07-14 20:12:19 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-07-20 09:31:19 [news_relate_news] => 1412925,1412875,1412544, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nha-dat [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1536 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tphcm-se-lay-ket-qua-giai-ngan-von-dau-tu-cong-de-danh-gia-nang-luc-cua-nguoi-dung-dau-a1412941.html [tag] => đầu tư côngđẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư côngtháo gỡ khó khăn dự án đầu tư công [daynews2] => 2020-07-20 09:31 [daynews] => 20/07/2020 - 09:31 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI