TP.HCM: khảo sát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2021-2025

26/03/2021 - 12:00

PNO - Theo kế hoạch của UBND TP.HCM, cuộc khảo sát, thu thập thông tin, lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo giai đoạn 2021-2025 sẽ được thực hiện theo phương pháp hộ gia đình tự kê khai vào phiếu khảo sát.

Việc đánh giá sẽ thực hiện theo bộ tiêu chí gồm năm chiều với mười chỉ số thiếu hụt quy định tại Nghị quyết 13/2020/NQ-CP ngày 9/12/2020 của HĐND TP.HCM. Năm chiều gồm: y tế (2 chỉ số thiếu hụt về dinh dưỡng và bảo hiểm y tế), giáo dục (trình độ giáo dục - đào tạo của người lớn trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi và tình trạng đi học của trẻ em), việc làm (tiếp cận việc làm và bảo hiểm xã hội), điều kiện sống (nhà ở và nguồn nước an toàn) và thu nhập. Hai chỉ số thiếu hụt về thu nhập là: hộ có thu nhập bình quân từ 36 triệu đồng/người/năm (3 triệu đồng/người/tháng) trở xuống và tỷ lệ người phụ thuộc (trẻ em dưới 16 tuổi và người cao tuổi hoặc người khuyết tật đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hằng tháng) trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%.

Chị em hội viên phụ nữ chuẩn bị gạo đem cho người nghèo

Chuẩn hộ nghèo của TP.HCM là hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú ổn định trên sáu tháng tại thành phố thuộc một trong hai trường hợp: có từ ba chỉ số thiếu hụt trở lên hoặc có chỉ số thiếu hụt về thu nhập và người phụ thuộc. Hộ cận nghèo là hộ thường trú hoặc tạm trú ổn định trên sáu tháng tại thành phố có hai chỉ số thiếu hụt và có thu nhập bình quân đầu người trên 36 triệu đồng đến 46 triệu đồng/người/năm.

Cuộc khảo sát nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu để thành phố hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội và các chính sách kinh tế - xã hội, làm cơ sở xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo theo từng năm và từng giai đoạn.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng Ba đến tháng 6/2021 trên khắp các địa bàn dân cư và báo cáo UBND thành phố chậm nhất vào ngày 25/6. Kinh phí thực hiện cuộc khảo sát được chi bởi nguồn kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình Giảm nghèo bền vững thành phố - từ tiền lãi điều tiết Quỹ xóa đói giảm nghèo, tiền lãi Quỹ quốc gia về việc làm (trung ương) và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm.

Nam Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI