Tổng Bí thư chỉ đạo kiểm tra thông tin tài sản của Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

16/02/2017 - 17:25

PNO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan khẩn trương làm rõ vấn đề liên quan đến tài sản của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa mà báo chí thông tin vừa qua.

Ngày 16/2, Văn phòng Trung ương Đảng có Công văn số 3308-CV/VPTW thông báo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nội dung các bài báo liên quan đến Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa

Công văn được gửi đến các cơ quan gồm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự đảng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban cán sự đảng Bộ Tài chính và Ban cán sự đảng Bộ Công Thương,

Trước đó, có nhiều thông tin được đăng tải trên báo chí về số tài sản của bà Thoa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương kiểm tra, thanh tra, xem xét, kết luận những nội dung mà các bài báo đã nêu và những vấn đề khác có liên quan và sớm báo cáo kết quả với Ban Bí thư.

Tổng Bí thư yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật có liên quan để sớm sửa đổi hoặc kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định, khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phòng, chống thất thoát tài sản của Nhà nước, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước.

Trường Nguyên

 
TIN MỚI