Tiếp tục thanh toán BHYT với máy đặt, máy mượn

24/05/2022 - 23:22

PNO - BHXH Việt Nam đã chuyển Công văn số 2633/BYT-KH-TC của Bộ Y tế để BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện.

Ngày 24/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Công văn số 1379/BHXH-CSYT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật (DVKT) thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy.

Tiếp tục thanh toán BHYT với máy đặt, máy mượn
Tiếp tục thanh toán BHYT với máy đặt, máy mượn

Công văn nêu rõ, BHXH Việt Nam vừa nhận được Công văn số 2633/BYT-KH-TC của Bộ Y tế cho ý kiến về việc thanh toán đối với DVKT này. Theo đó, Bộ Y tế bãi bỏ nội dung "sau khi hết hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện thì phải quy định rõ trong hồ sơ mời thầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm cung cấp máy" mà Công văn số 2009/BYT-KH-TC ngày 12/4/2018 của Bộ Y tế đã đề cập và đề nghị BHXH Việt Nam hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí DVKT thực hiện trên các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đấu thầu; thời hạn thực hiện theo đúng thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư, hóa chất.

BHXH Việt Nam đã chuyển Công văn số 2633/BYT-KH-TC của Bộ Y tế để BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện, đồng thời yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện giám định, thanh toán chi phí các DVKT theo đúng quy định của Luật BHYT và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Để đảm bảo việc cung ứng, thanh toán dịch vụ y tế đúng quy định, BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Y tế sớm có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có kế hoạch, lộ trình thực hiện chuyển đổi các máy mượn, máy do các công ty đặt tại cơ sở khám, chữa bệnh sang các hình thức quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đồng thời, quy định rõ cơ sở khám, chữa bệnh chịu trách nhiệm về tính pháp lý, chất lượng của dịch vụ y tế cung cấp, sử dụng cho người bệnh.

Như tin đã đưa, ngày 9/5, Bộ Y tế có công văn số 2348 về việc bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KH-TC của bộ này gửi BHXH Việt Nam về thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt.

Ngày 12/5, BHXH có công văn gửi BHXH các tỉnh, thành, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân về việc bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KH-TC của Bộ Y tế.

Theo đó, BHXH đề nghị BHXH các tỉnh dừng thanh toán theo chế độ BHYT đối với chi phí dịch vụ kỹ thuật thực hiện từ các máy đặt, máy mượn theo Công văn số 2009/BYT-KH-TC từ ngày 9/5.

Liên quan vấn đề nêu trên, các bệnh viện tuyến cuối đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế như Trung ương Huế, K, Chợ Rẫy, Thống Nhất đều đã có kiến nghị gửi Bộ Y tế và BHXH Việt Nam.

Tuy nhiên, sau khi nhận được phản ánh từ các bệnh viện, trong thông cáo phát đi ngày 15/5, Bộ Y tế lại khẳng định việc thanh toán BHYT đối với máy đặt, máy mượn hiện nay đang được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 6807/2018 của Bộ Y tế và không liên quan đến việc bãi bỏ Công văn số 2009/BYT-KH-TC, nên không bỏ thanh toán BHYT với máy đặt, máy mượn.

Sáng 16/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã mời BHXH Việt Nam họp bàn việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do các công ty trúng thầu vật tư, hóa chất cho mượn hoặc đặt theo hợp đồng đã ký với cơ sở khám chữa bệnh.

Mới đây nhất, hôm qua 23/5, Bộ Y tế có công văn số 2633/BYT-KH-TC gửi BHXH Việt Nam, đề nghị BHXH Việt Nam có văn bản hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hoá chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu.

Thời hạn thực hiện theo đúng thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư, hóa chất.

N.D

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI