Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội hướng dẫn thanh toán với máy mượn, máy đặt

23/05/2022 - 18:02

PNO - Bộ Y tế tiếp tục có công văn gửi Bảo hiểm xã hội về việc thanh toán với các dịch vụ thực hiện bằng máy đặt, máy mượn.

 

Bộ Y tế

Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản hướng dẫn tiếp tục thanh toán bảo hiểm y tế của dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy mượn, máy đặt tại cơ sở y tế

Ngày 23/5, Bộ Y tế cho biết vừa có công văn gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy.

Theo đó, về việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật y tế bằng máy do đơn vị trúng thầu hóa chất, vật tư cho mượn hoặc đặt máy,  Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang có đánh giá tổng thể và ban hành hướng dẫn về vấn đề này.

Trong thời gian chờ, để bảo đảm quyền lợi cho người than gia bảo hiểm y tế, Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản hướng dẫn tiếp tục thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng các máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hoá chất cho mượn hoặc đặt theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật đấu thầu. Thời hạn thực hiện theo đúng thời hạn của hợp đồng mua sắm vật tư, hóa chất.

Bộ Y tế cũng bãi bỏ nội dung “sau khi hết hợp đồng nếu tiếp tục thực hiện thì phải quy định rõ trong hồ sơ mời thầu đơn vị trúng thầu chịu trách nhiệm nhiệm cung cấp máy” tại khoản 3 công văn số 2009/BYT-KH-TC ngày 12/4/2018  gửi Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc thanh toán các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do các đơn vị trúng thầu vật tư, hoá chất đặt.

Trước đó, ngày 15/5, Bộ Y tế cũng đã có thông tin báo chí về việc thực hiện hình thức đấu thầu, hóa chất, đặt máy, mượn máy. Bộ khẳng định việc thanh toán BHYT đối với máy đặt, máy mượn hiện nay đang được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 6807 ngày 9/11/ 2018 của Bộ Y tế và không liên quan đến việc bãi bỏ công văn số 2009. 

Bộ cho biết thêm sẽ làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam để thống nhất hướng dẫn các nội dung cụ thể cho các đơn vị thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền hai bên sẽ báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết theo quy định. 

H.Anh

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsongkhoevi /strCate=songkhoe

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEalobacsivi /strCate=alobacsi

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocdongyvi /strCate=gocdongy
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsuckhoevi /strCate=suckhoe