Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy quyền làm chủ

24/02/2022 - 16:48

PNO - Ngày 23/2, Hội LHPN quận 6 tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật này có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả việc phát huy dân chủ trong nhân dân, từ đó xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

40 đại biểu đại diện cho nữ trí thức, thành viên CLB Phụ nữ làm công tác pháp luật và thường trực 19 cơ sở Hội đã tham dự hội nghị.

Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm các nội dung cơ bản thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; quy định trách nhiệm của Thanh tra nhân dân; trách nhiệm bảo đảm và thực hiện quản lý Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở...

Các đại biểu tham gia góp ý cho Dự thảo
Các đại biểu tham gia góp ý cho Dự thảo

Có 13 ý kiến góp ý cho dự thảo. Trong đó, các đại biểu cho rằng nội dung quan trọng mà dự thảo cần thể hiện rõ chính là phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Các đoàn thể, tổ chức chính trị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở bằng cách tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI