Thủ tướng chỉ đạo: Bảo đảm an toàn cho hoạt động SXKD của nhà đầu tư

15/05/2014 - 13:12

PNO - PNO - Ngày 15/5, Thủ tướng Chính phủ có công điện gửi Bộ Công an; các bộ, các cơ quan trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nêu rõ: Những ngày qua nhân dân cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng tại một số địa phương đã có một số người có hành vi vi phạm pháp luật, manh động, phá hoại cơ sở sản xuất, có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, các bộ, các cơ quan của trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước, theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao, thực hiện đồng bộ các biện pháp, chủ động và kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật. Cần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của mọi người, mọi doanh nghiệp; bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng chỉ đạo cần tuyên truyền vận động nhân dân không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế. Các cơ quan thực hiện ngay các biện pháp phù hợp để giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp sớm ổn định và trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường; thông báo rõ đến các cơ quan ngoại giao, các nhà đầu tư nước ngoài về chủ trương, chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam luôn làm hết sức mình tạo mọi thuận lợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, doanh nghiệp và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam.

CHI MAI

 
Array ( [news_id] => 71204 [news_title] => Thủ tướng chỉ đạo: Bảo đảm an toàn cho hoạt động SXKD của nhà đầu tư [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => PNO - Ngày 15/5, Thủ tướng Chính phủ có công điện gửi Bộ Công an; các bộ, các cơ quan trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nêu rõ: Những ngày qua nhân dân cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Haiyang Shiyou-981 (Hải Dương - 981) trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => PNO - Ngày 15/5, Thủ tướng Chính phủ có công điện gửi Bộ Công an; các bộ, các cơ quan trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nêu rõ: Những ngày qua nhân dân cả nước đã biểu thị lòng yêu nước, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Haiyang Shiyou-981 (Hải Dương - 981) trái phép tại vùng biển Việt Nam là việc làm chính đáng. [news_content] =>
edf40wrjww2tblPage:Content

Nhưng tại một số địa phương đã có một số người có hành vi vi phạm pháp luật, manh động, phá hoại cơ sở sản xuất, có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân, môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, các bộ, các cơ quan của trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước, theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao, thực hiện đồng bộ các biện pháp, chủ động và kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật. Cần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của mọi người, mọi doanh nghiệp; bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng chỉ đạo cần tuyên truyền vận động nhân dân không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp của nước ta và luật pháp quốc tế. Các cơ quan thực hiện ngay các biện pháp phù hợp để giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp sớm ổn định và trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường; thông báo rõ đến các cơ quan ngoại giao, các nhà đầu tư nước ngoài về chủ trương, chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Việt Nam luôn làm hết sức mình tạo mọi thuận lợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, doanh nghiệp và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam.

CHI MAI

[news_source] => [news_tag] => vận động nhân dân,tuyên truyền,manh động,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,Haiyang Shiyou 981,Hải Dương-981 [news_status] => 6 [news_createdate] => 2014-05-15 13:12:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2014-05-15 13:12:00 [news_relate_news] => [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => phap-luat [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/phap-luat/thu-tuong-chi-dao-bao-dam-an-toan-cho-hoat-dong-sxkd-cua-nha-dau-tu-26333/ [news_urlid] => 26333 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 597 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/thu-tuong-chi-dao-bao-dam-an-toan-cho-hoat-dong-sxkd-cua-nha-dau-tu-a71204.html [tag] => vận động nhân dântuyên truyềnmanh độngThủ tướng Nguyễn Tấn DũngHaiyang Shiyou 981Hải Dương 981 [daynews2] => 2014-05-15 13:12 [daynews] => 15/05/2014 - 13:12 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI