Tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và người lao động trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị 16

08/07/2021 - 22:36

PNO - Tối 8/7, UBND TPHCM đã có văn bản số 2288/UBND-ĐT về việc hướng dẫn tạo thuận lợi (luồng xanh) cho phương tiện vận chuyển hàng hóa và vận chuyển chuyên gia, công nhân trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

Trong đó, UBND TPHCM đề nghị UBND các tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ, Tây Nam bộ chỉ đạo Sở Giao thông vận tải (GTVT) tổng hợp, cung cấp danh sách xe vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hóa thiết yếu, hàng hỏa đến các cảng biển, đầu mối ...; danh sách xe chở công nhân, chuyên gia cùng với thông tin các phương tiện giao thông đi qua địa bàn TPHCM cho Sở GTVT TPHCM để thực hiện cấp Giấy nhận diện cho phương tiện, tạo luồng xanh cho các phương tiện vận chuyển được ưu tiên.

Mẫu công văn đề nghị của doanh nghiệp theo hướng dẫn của UBND TPHCM.
Mẫu công văn đề nghị của doanh nghiệp theo hướng dẫn của UBND TPHCM.

UBND TPHCM giao Sở GTVT TPHCM triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về tổ chức giao thông cho các phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia, hàng hóa lưu thông từ các tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, các tỉnh khác có liên quan đến, đi qua TPHCM trong thời gian TPHCM thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.

Biểu mẫu cập nhật thông tin phương tiện để xét cấp Giấy nhận diện phương tiện.
Biểu mẫu cập nhật thông tin phương tiện để xét cấp Giấy nhận diện phương tiện.

Đồng thời, giao UBND TP. Thủ Đức, quận - huyện, Sở Công thương TPHCM cung cấp danh sách xe vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, hàng hóa thiết yếu, hàng hóa đến các cảng biển, đầu mối ...; danh sách xe chở công nhân, chuyên gia lưu thông qua địa bàn các tỉnh cho Sở GTVT TPHCM để thực hiện cấp Giấy nhận diện cho phương tiện theo quy định.

UBND TPHCM cũng giao Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị kiểm tra các phương tiện ra vào TP, ưu tiên cho các phương tiện đã được Sở GTVT cấp Giấy nhận diện, đảm bảo lưu thông thuận lợi, nhanh chóng.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI