Tăng mức cho vay học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng

25/03/2022 - 12:21

PNO - Ngày 24/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Theo đó, điều chỉnh tăng mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên; tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên so với quy định cũ.

hiện nay, mức cho vay hiện hành (2,5 triệu đồng/học sinh, sinh viên/tháng) chỉ đáp ứng được 37% tổng chi phí học tập của học sinh, sinh viên
Hiện nay, mức cho vay hiện hành (2,5 triệu đồng/học sinh, sinh viên/tháng) chỉ đáp ứng được 37% tổng chi phí học tập của học sinh, sinh viên 

Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 điều 2 về đối tượng được vay vốn: học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật, hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật. Quyết định còn sửa đổi khoản 2 điều 9 về trả nợ gốc và lãi tiền vay. Cụ thể, kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày 19/5/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết ghi trong hợp đồng đã ký. Mức vay tối đa nêu trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 19/5/2022.

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, mức cho vay hiện hành (2,5 triệu đồng/học sinh, sinh viên/tháng) chỉ đáp ứng được 37% tổng chi phí học tập của học sinh, sinh viên. Do đó, việc nâng mức vốn vay để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên trang trải chi phí học tập qua đó ổn định đời sống, tư tưởng cho hộ gia đình và học sinh, sinh viên, nâng cao trình độ dân trí là cần thiết.

Phương Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI