Sở Y tế TPHCM tổ chức tiêm vắc xin đợt 2 cho trẻ

17/11/2021 - 20:30

PNO - Sở Y tế TP giao các đơn vị liên quan rà soát, thống kê trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng để tiến hành tiêm chủng đợt 2.

Theo đó, đợt tiêm này cho 2 nhóm đối tượng. Một là tiêm mũi 2 cho trẻ 12-17 tuổi sinh sống, học tập tại TPHCM và đã tiêm vắc xin mũi 1 đủ thời gian (kể cả trẻ tiêm mũi 1 tại tỉnh, thành khác).

Hai là tiêm mũi 1 cho trẻ 12-17 tuổi sống và học tập tại TPHCM nhưng chưa tiêm vắc xin trong đợt 1.

Sở Y tế TP giao các đơn vị liên quan rà soát, thống kê trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng
Sở Y tế TP giao các đơn vị liên quan rà soát, thống kê trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng để tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 đợt 2

Sở Y tế TP giao các đơn vị liên quan rà soát, thống kê trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng với đầy đủ thông tin căn cước công dân/mã số định danh cá nhân và địa chỉ thường trú của trẻ. Với trẻ chưa có căn cước công dân, công an xã/phường hỗ trợ người dân nhận mã định danh cá nhân hoặc có biện pháp giải quyết phù hợp nếu không kịp cấp mã.

Với học sinh, sinh viên chưa tròn 18 tuổi đang học tại trường cao đẳng, đại học, Sở Giáo dục và Đào tạo TP sẽ phối hợp với cơ sở giáo dục lập danh sách, chuyển về trung tâm y tế hoặc phòng y tế địa phương nơi cư trú để tổ chức tiêm.

Sở Y tế TP lưu ý các đơn vị vận động người dân đồng thuận tiêm cho trẻ để đạt độ phủ trên 90% và tạo mọi điều kiện tiêm cho trẻ thuộc nhóm không đi học, tạm trú, nhập cư. 

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu