Quảng Ngãi xác định khoản tiền hợp tác với VietJet thành công nợ khó đòi

19/05/2022 - 17:47

PNO - Năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi tạm ứng 1,5 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh để hỗ trợ cho VietJet nhưng đến nay vẫn chưa thể thu lại.

Năm 2015, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký công văn thống nhất việc tạm ứng nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi với số tiền 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ đợt 1 cho VietJet theo cam kết của UBND tỉnh với hãng hàng không này.

Việc hoàn trả tạm ứng được thực hiện sau khi vận động được nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, mới đây Sở Tài chính Quảng Ngãi cho biết, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh chưa vận động được nguồn tài trợ để hoàn trả tạm ứng cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Do đó, Sở Tài chính Quảng Ngãi đề nghị UBND tỉnh này xem xét thống nhất khoản tạm ứng 1,5 tỷ đồng từ nguồn vốn của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để hỗ trợ cho VietJet là công nợ phải thu, khó đòi của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh.

Lãnh đạo Quảng Ngãi họp bàn về vấn đề giải thể Quỹ Đầu tư phát triển
Lãnh đạo Quảng Ngãi họp bàn về vấn đề giải thể Quỹ Đầu tư phát triển

Sở Tài chính Quảng Ngãi là cơ quan thường trực Hội đồng giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi. Việc giải thể quỹ này được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất vào tháng 7/2021, thời gian hoàn thành giải thể trong quý II/2022.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, từ khi Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh được thành lập đến nay, các hoạt động của quỹ đã tuân thủ theo quy định của nhà nước. Tuy nhiên, là tổ chức tài chính có quy mô nhỏ (vốn điều lệ khoảng 100 tỷ đồng) nên hoạt động của quỹ trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, chưa tạo dấu ấn thiết thực trong việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đến nay, quỹ chỉ thực hiện hoạt động cho vay và nhận ủy thác, vốn nhàn rỗi gửi ngân hàng. Từ năm 2016 đến 2020, quỹ có chệnh lệch thu hàng năm lớn hơn chi nhưng doanh thu từ tiền gửi ngân hàng lớn hơn từ cho vay.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI