Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường tương xứng, hài hoà

08/10/2019 - 11:59

PNO - Phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư lần thứ 11 sáng 7.10, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo vệ môi trường.

Phat trien kinh te phai gan voi bao ve moi truong tuong xung, hai hoa
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường

Về dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội (KT-XH) trình ĐH XIII, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các ĐB dự hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và 10 năm 2011 - 2020 được đề ra tại 2 kỳ ĐH của Đảng.

“Chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm được rút ra. Phải chăng đó là: tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, dựa trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô; phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo vệ môi trường một cách tương xứng, hài hòa; cần phải tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện có chất lượng, sát thực tế và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt hệ thống luật pháp, chính sách?”

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, báo cáo KT-XH cần xác định phương hướng, quan điểm, mục tiêu, các đột phá chiến lược, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 và 10 năm 2021 -2030 sao cho thật đúng, thật sát với tình hình.

Đối với Báo cáo 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa XII, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị các ĐB thảo luận, cho ý kiến đánh giá kết quả đã đạt được; những hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Những hạn chế, vướng mắc nào do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt, hướng dẫn chưa rõ; những hạn chế, vướng mắc nào do quy định của Điều lệ Đảng, mức độ đến đâu, đã cần phải bổ sung, sửa đổi điều lệ chưa, hay chỉ cần điều chỉnh bằng quy định, hướng dẫn của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư?...

Phân tích rõ tình hình Biển Đông

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu xem xét, phân tích thật kỹ thực tế tình hình; chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân liên quan tới nội dung KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2019 - 2020.  Đồng thời, phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông; chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua để từ đó, đưa ra chính sách, biện pháp phù hợp, có tính khả thi.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chú ý tới những chính sách, biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém còn tồn tại, đặc biệt là trong giải ngân vốn đầu tư công và triển khai xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng; đổi mới, sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, thông tin, truyền thông; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; cải cách hành chính; bảo vệ tài nguyên môi trường, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công...

B.T.L

 
Array ( [news_id] => 1391571 [news_title] => Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường tương xứng, hài hoà [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 166552_hoinghitrunguong3-71430864-81154592.jpg [news_subcontent] => Phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư lần thứ 11 sáng 7.10, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo vệ môi trường. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư lần thứ 11 sáng 7.10, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo vệ môi trường. [news_content] =>
Phat trien kinh te phai gan voi bao ve moi truong tuong xung, hai hoa
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường

Về dự thảo Báo cáo kinh tế - xã hội (KT-XH) trình ĐH XIII, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các ĐB dự hội nghị tập trung thảo luận, đánh giá một cách khách quan, khoa học tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020 và 10 năm 2011 - 2020 được đề ra tại 2 kỳ ĐH của Đảng.

“Chỉ rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm được rút ra. Phải chăng đó là: tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, dựa trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô; phát triển kinh tế phải gắn với phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo vệ môi trường một cách tương xứng, hài hòa; cần phải tập trung ưu tiên xây dựng, hoàn thiện có chất lượng, sát thực tế và tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt hệ thống luật pháp, chính sách?”

Tổng bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, báo cáo KT-XH cần xác định phương hướng, quan điểm, mục tiêu, các đột phá chiến lược, nhiệm vụ và giải pháp phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 và 10 năm 2021 -2030 sao cho thật đúng, thật sát với tình hình.

Đối với Báo cáo 5 năm thực hiện công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa XII, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị các ĐB thảo luận, cho ý kiến đánh giá kết quả đã đạt được; những hạn chế, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Những hạn chế, vướng mắc nào do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt, hướng dẫn chưa rõ; những hạn chế, vướng mắc nào do quy định của Điều lệ Đảng, mức độ đến đâu, đã cần phải bổ sung, sửa đổi điều lệ chưa, hay chỉ cần điều chỉnh bằng quy định, hướng dẫn của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư?...

Phân tích rõ tình hình Biển Đông

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu xem xét, phân tích thật kỹ thực tế tình hình; chỉ rõ những kết quả, thành tích nổi bật đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân liên quan tới nội dung KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2019 - 2020.  Đồng thời, phân tích, dự báo có căn cứ, cơ sở khoa học, tình hình thế giới và trong nước, nhất là tình hình Biển Đông; chỉ rõ các khả năng có thể xảy ra trong thời gian tới, lường trước những thời cơ, thuận lợi cần nắm bắt, những khó khăn, thách thức cần phải nỗ lực vượt qua để từ đó, đưa ra chính sách, biện pháp phù hợp, có tính khả thi.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chú ý tới những chính sách, biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém còn tồn tại, đặc biệt là trong giải ngân vốn đầu tư công và triển khai xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng; đổi mới, sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, thông tin, truyền thông; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; cải cách hành chính; bảo vệ tài nguyên môi trường, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công...

B.T.L

[news_source] => [news_tag] => bảo vệ môi trường,Phát triển kinh tế,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,hội nghị trung ương 11,bảo vệ môi trường [news_status] => 6 [news_createdate] => 2019-10-08 11:59:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2019-10-08 11:59:00 [news_relate_news] => 139038,139039 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/phat-trien-kinh-te-phai-gan-voi-bao-ve-moi-truong-tuong-xung-hai-hoa-166552/ [news_urlid] => 166552 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 188 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/phat-trien-kinh-te-phai-gan-voi-bao-ve-moi-truong-tuong-xung-hai-hoa-a1391571.html [tag] => bảo vệ môi trườngPhát triển kinh tếChủ tịch nước Nguyễn Phú TrọngTổng bí thưhội nghị trung ương 11bảo vệ môi trường [daynews2] => 2019-10-08 11:59 [daynews] => 08/10/2019 - 11:59 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI