Phải chú trọng tuyên truyền cho nhóm có hành vi và nguy cơ gây bạo lực gia đình

26/10/2022 - 21:51

PNO - Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TPHCM Trần Kim Yến, phải tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, chú trọng vào nhóm có hành vi và nguy cơ có hành vi bạo lực gia đình.

 

ĐBQH Trần Kim Yến cho rằng, muốn ngăn ngừa bạo lực gia đình, phải tuyên truyền giáo dục thường xuyên. Trong đó, đối tượng cần chú trọng tuyên truyền là nhóm có hành vi và nguy cơ có hành vi bạo lực gia đình

ĐBQH Trần Kim Yến cho rằng, muốn ngăn ngừa bạo lực gia đình, phải tuyên truyền giáo dục thường xuyên. Trong đó, đối tượng cần chú trọng tuyên truyền là nhóm có hành vi và nguy cơ có hành vi bạo lực gia đình

Đóng góp vào dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi), đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM cho rằng, trong dự thảo, không chỉ là "nâng cao" trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và người đứng đầu… mà cần xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan và người đứng đầu cơ quan trong công tác phòng chống bạo lực gia đình (BLGĐ).

Bà cũng băn khoăn, dự luật đã có Điều 34 quy định về việc bảo vệ người tham gia phòng, chống bạo lực gia định và người báo tin, tố giác các vụ việc bạo lực. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người tham gia các hoạt động phòng, chống BLGĐ bị trả thù, bị đe dọa gây ra tổn thương về tinh thần, sức khỏe. Do vậy, cần bổ sung "người tham gia phòng, chống BLGĐ được pháp luật bảo vệ" (tại khoản 1 Điều 12).

Liên quan tới vấn đề truyền thông, giáo dục, phòng ngừa BLGĐ, ĐBQH Trần Kim Yến cũng băn khoăn, dự luật lại “chú trọng đến người yếu thế, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ, trẻ em, người khuyết tật… quy định tại mục b, khoản 2, Điều 13, trong khi đây là đối tượng yếu thế, đối tượng dễ bị bạo lực, đối tượng cần được bảo vệ.

Dẫn đến hành vi BLGĐ, theo nữ ĐBQH, có nhiều nguyên nhân và để phòng ngừa các hành vi này cũng cần một quá trình nâng cao nhận thức, hành vi. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vì thế, phải tiến hành bằng nhiều hình thức, cần thực hiện thường xuyên, liên tục và cho mọi đối tượng; trong đó, cần chú trọng tới nhóm có nguy cơ cao về hành vi BLGĐ. Bên cạnh đó, cũng cần bổ sung nhiệm vụ của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, vì các sản phẩm văn hóa có ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức, ý thức xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng văn hóa ứng xử, không bạo lực...

“Luật hướng đến phòng, ngừa làm trọng tâm. Do đó, nếu công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng chốngBLGĐ mà chú trọng vào nhóm người yếu thế thì lại hướng vào "giải quyết hậu quả BLGĐ, chứ không phải phòng ngừa nữa”, nữ ĐBQH nhấn mạnh.

M.Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI