Ninh Hòa xin đóng cửa trạm kiểm lâm Ninh Phú và Ninh Sơn

14/05/2022 - 17:37

PNO - Theo Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa, đơn vị xin chủ trương đóng cửa 2 trạm kiểm lâm trên địa bàn vì không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa đã có văn bản gửi UBND thị xã Ninh Hòa và Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa về việc xin chủ trương giải thể trạm kiểm lâm Ninh Phú và Ninh Sơn.

Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa cho biết đang thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên phạm vi thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với tổng diện tích đất có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp là hơn 47.284 ha. Trong đó, tập trung tham mưu cho UBND cấp xã, phường quản lý, bảo vệ diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê do cấp xã, phường quản lý với diện tích hơn 20.000 ha.

Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa đang thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng với tổng diện tích đất có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp là hơn 47.284 ha
Hạt kiểm lâm Ninh Hòa đang thực hiện các nhiệm vụ về quản lý, bảo vệ rừng với tổng diện tích đất có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp là hơn 47.284 ha

Ông Nguyễn Văn Thanh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa cho biết lý do xin chủ trương đóng cửa trạm kiểm lâm Ninh Phú và Ninh Sơn là vì 2 trạm này không còn phù hợp với tình hình thực tế nữa.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa, hiện nay toàn bộ diện tích rừng (hơn 5.330 ha trên địa bàn 7 xã, phường) do trạm kiểm lâm Ninh Phú quản lý chỉ tập trung ở khu vực Hòn Hèo. Diện tích này đã được UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất giao khoán cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa. Trong những năm qua, trên toàn khu vực rừng đã giao khoán cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa quản lý, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng. Do đó, không xảy ra các tình trạng phá rừng, cháy rừng trên khu vực này.

Trong khi đó, tại địa bàn do trạm kiểm lâm Ninh Sơn quản lý, diện tích rừng chủ yếu tập trung ở khu vực hồ Đá Bàn. Ở đây, diện tích rừng tự nhiên chỉ còn 9,36 ha được quy hoạch rừng sản xuất. Diện tích này là rừng chưa giao, chưa cho thuê và đang được giao cho UBND xã Ninh Sơn quản lý. Toàn bộ diện tích rừng còn lại tại xã Ninh Sơn đã được giao cho ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa quản lý.

Hiện nay, biên chế của đơn vị chỉ có 14 người và có 3 lao động hợp đồng, thiếu 4 biên chế so với chỉ tiêu được phân bổ. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa đang xem xét tình hình thực tế tại các huyện khác để cân đối, sắp xếp và bố trí nhân sự phù hợp theo chỉ tiêu biên chế cho đơn vị.

Tuy nhiên, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa khẳng định việc xin chủ trương đóng cửa 2 trạm trên không phải do thiếu nhân lực mà vì 2 trạm này không còn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hiện tại. Và trong phân công nhiệm vụ công tác địa bàn, đơn vị đã bố trí đầy đủ công chức kiểm lâm phụ trách ở 27 xã phường. Công tác tham mưu của kiểm lâm địa bàn đến UBND cấp xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa vẫn thực hiện tốt.

trong phân công nhiệm vụ công tác địa bàn, đơn vị vẫn bố trí đầy đủ công chức kiểm lâm phụ trách ở 27 xã phường, không bỏ trống bất kỳ địa bàn nào
Đơn vị vẫn bố trí đầy đủ công chức kiểm lâm phụ trách ở 27 xã phường, không bỏ trống bất kỳ địa bàn nào

Theo ông Thanh, việc đóng cửa 2 trạm kiểm lâm nếu được thống nhất cũng không gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về Luật Lâm nghiệp.

“Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng rừng, chữa cháy rừng ngày càng phức tạp nên cần tập trung công chức của Hạt Kiểm lâm về tại văn phòng để tổ chức, điều hành có hiệu quả hơn đến các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, phá rừng trên toàn địa bàn.

Đồng thời, việc tập trung nhân lực sẽ giúp việc tổ chức điều hành có hiệu quả hơn, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát lâm sản, kiểm tra rừng tận gốc; kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo vệ rừng đối với các đơn vị chủ rừng; tham mưu, phối hợp tốt hơn với UBND cấp xã trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, nhất là đối với diện tích rừng chưa giao, chưa cho thuê do cấp xã quản lý” - ông Thanh cho biết.

Theo Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa, đơn vị xin chủ trương đóng cửa 2 trạm kiểm lâm trên địa bàn vì không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay
Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa xin đóng cửa 2 trạm kiểm lâm trên địa bàn 

Bên cạnh đó, nếu chủ trương giải thể 2 trạm được chấp nhận thì Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa vẫn duy trì phân công công chức kiểm lâm địa bàn xuống các địa bàn do 2 Trạm Kiểm lâm Ninh Phú và Ninh Sơn đang quản lý để thực hiện các nhiệm vụ tham mưu về công tác quản lý và bảo vệ rừng khu vực này.

Huyền Hoa

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI