Người đủ tài năng, uy tín đều có thể ứng cử, không nhất thiết phải được HĐND giới thiệu

01/03/2021 - 11:16

PNO - Sáng 1/3, Ủy ban MTTQVN TPHCM tổ chức Hội nghị hướng dẫn các đơn vị, cơ quan về việc tổ chức các hội nghị nhằm giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM cho biết, số lượng đại biểu được phân bổ trong nhiệm kỳ này đều giảm từ trung ương đến địa phương, riêng HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ được bầu 95 đại biểu so với 105 đại biểu của nhiệm kỳ trước.

N
Nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng đại biểu tham gia HĐND TPHCM gồm 95 người, giảm 10 người so với nhiệm kỳ vừa qua

Thông tin về nội dung tái cử của các đại biểu HĐND, theo bà Châu, là không bắt buộc. “Nếu cơ quan, đơn vị có nhân sự nào đủ tài năng, uy tín, điều kiện tham gia HĐND thì có thể chủ động giới thiệu, không nhất thiết phải là người được HĐNDTP giới thiệu” - bà Châu nói.

Thông qua hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM kỳ vọng các cơ quan, đơn vị sẽ tích cực định hướng, chọn lựa giới thiệu những người đủ khả năng ứng cử nhằm tham gia HĐND, Quốc hội, gánh vác trọng trách vì sự phát triển chung của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM kỳ vọng các đơn vị, cơ quan sẽ giới thiệu được người đủ đức, đủ tài để tham gia ứng cử
Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM kỳ vọng các đơn vị, cơ quan sẽ giới thiệu được người đủ đức, đủ tài để tham gia ứng cử

Theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQVN TPHCM, quy trình tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử được thực hiện đến hết ngày 11/3/2021, gồm ba bước như sau:

Bước một: Họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu công tác và người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND (mục đích, yêu cầu, dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được phân bổ giới thiệu ứng cử, tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và các bước tiến hành để lập danh sách giới thiệu người ứng cử; những người dự họp thảo luận, cho ý kiến nhận xét). 

Bước hai: Tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác của người ứng cử đang làm việc nhằm lấy ý kiến (trường hợp người ứng cử có nhiều nơi công tác thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi làm việc thường xuyên. Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri, bảo đảm số lượng cử tri tham dự đạt ít nhất hai phần ba tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại diện cử tri và phải bảo đảm có ít nhất 70 cử tri tham dự hội nghị).

Hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín tín nhiệm người ứng cử. Nếu không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri thì ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức giới thiệu người khác.

Bước ba: Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng nhằm báo cáo tình hình và kết quả của hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử. Những người tham dự hội nghị này thảo luận và biểu thị sự tán thành của mình đối với từng người được giới thiệu ứng cử. Sau đó, thông qua biên bản và danh sách người được giới thiệu ứng cử.

Thời gian gửi biên bản tổ chức các hội nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị và danh sách giới thiệu người ứng cử về Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chậm nhất vào ngày 11/3/2021.

Căn cứ vào kết quả của hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng, ứng viên được lựa chọn sẽ làm hồ sơ ứng cử (file điện tử các mẫu văn bản hồ sơ ứng cử có thể tải về từ Trang thông tin điện tử của Hội đồng Bầu cử quốc gia https://hoidongbaucu.quochoi.vn).

Trước 17 giờ ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử TPHCM (trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố), Ủy ban bầu cử TP.Thủ Đức và Ủy ban bầu cử các huyện.

Một đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị sáng nay
Một đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị sáng nay

Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn ở khu phố, ấp được thực hiện theo trình tự như sau:

1. Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp Chi hội trưởng các đoàn thể họp cùng với Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp hoặc Trưởng khu phố để dự kiến người của khu phố, ấp giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

2. Trưởng Ban công tác Mặt trận triệu tập và chủ trì hội nghị gồm toàn bộ các thành viên của Ban công tác Mặt trận nhằm thảo luận, dự kiến người của khu phố, ấp giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

3. Hội nghị cử tri giới thiệu người của khu phố, ấp ứng cử đại biểu HĐND cấp xã: Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng khu phố hoặc Trưởng ấp gửi giấy mời tham dự hội nghị cử tri giới thiệu người của thôn, tổ dân phố ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri, bảo đảm số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 50% tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải bảo đảm có ít nhất 55 cử tri tham dự hội nghị.

Hội nghị thảo luận và biểu quyết danh sách được giới thiệu ứng cử. Người được giới thiệu ứng cử phải đạt trên 50% tổng số cử tri có mặt tín nhiệm. Trường hợp có nhiều người cùng được trên 50% xác định theo kết quả biểu quyết tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng được phân bổ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, mọi vướng mắc phát sinh cần liên hệ trực tiếp Ban  Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQVN TPHCM (ông Lý Ngọc Thạch, số điện thoại: 0908 330 287 và ông Trần Hữu Nghĩa, số điện thoại: 0909 631 652) để được hướng dẫn.

Theo hướng dẫn, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi tổ chức hội nghị cử tri để giới thiệu người ứng cử cần có thư mời gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TPHCM.

 

Tam Bình - Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI