Năm 2022, TPHCM đặt mục tiêu thu ngân sách hơn 386.000 tỉ đồng

09/12/2021 - 15:55

PNO - Chiều 9/12, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách thành phố năm 2022.

Theo đó, năm 2022, dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TPHCM là 386.500 tỉ đồng, tăng 5,94% so với dự toán năm 2021 và tăng 4,34% so ước thực hiện năm 2021.

Trong năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 370.483 tỷ đồng, đạt 101,3% dự toán năm.

HĐND TPHCM giao UBND thành phố căn cứ kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; làm cơ sở để cân đối, xem xét, định hướng cho công tác lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; bảo đảm cân đối, quản lý ngân sách theo quy định.

Chiều 9/12, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách thành phố năm 2022.
Các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách thành phố năm 2022.

UBND TP đồng thời được yêu cầu tập trung thực hiện giải pháp điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tài chính ngân sách tháng cuối năm 2021. Song song, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý điều hành ngân sách năm 2021 theo quy định để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách các cấp. Tăng cường các giải pháp thu ngân sách năm 2021 phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Cạnh đó, tập trung rà soát chế độ, chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động và sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định của Chính phủ, của thành phố. Nhất là các khoản chi hỗ trợ, đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng chế độ, đúng thời gian, không để xảy ra trục lợi chính sách.

HĐND TPHCM cho hay, năm 2022, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; nền kinh tế trong nước còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặt ra nhiều thách thức.

Do đó, UBND TPHCM cần phân tích, dự báo tình hình, đánh giá sâu, rút kinh nghiệm trong thực hiện thu, chi ngân sách năm 2021. Từ đó chủ động đề ra biện pháp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách được giao, tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế - xã hội thành phố

Ngoài ra, UBND TPHCM cần cơ cấu, sáp nhập, dừng, giải thể các quỹ tài chính ngoài ngân sách hoạt động không hiệu quả, không đúng mục đích, chưa theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, đầu mối khu vực sự nghiệp công lập…

Tuyết Dân - Tam Bình

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI