Mở rộng TP. Huế gấp 3,7 lần so với hiện tại

27/04/2021 - 13:14

PNO - Vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 27/4, Ban thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết TP. Huế mở rộng gồm 29 phường và 7 xã

Theo Nghị quyết mới, TP. Huế sẽ có 36 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 29 phường và 7 xã. TP. Huế giáp huyện Phú Vang, huyện Quảng Điền, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và biển Đông. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, tỉnh Thừa Thiên  -Huế có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 6 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố; 141 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 95 xã, 39 phường và 7 thị trấn.

TP. Huế mở rộng dọc đôi bờ sông Hương
        TP. Huế mở rộng dọc đôi bờ sông Hương

Ngoài ra, TP Huế vẫn còn một số phường có diện tích khá nhỏ (dưới 50% tiêu chuẩn); không gian phát triển bị chia cắt, gây khó khăn trong việc lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội cũng như quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng nên được sắp xếp lại. Cụ thể, 9 phường thuộc TP. Huế được sắp xếp lại như sau: Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Cát và Phú Hiệp để thành lập 1 phường mới lấy tên là phường Gia Hội.

9 phường thuộc thành phố Huế được sắp xếp lại  địa giới, dân cư
9 phường thuộc TP. Huế được sắp xếp lại địa giới, dân cư

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Bình và Thuận Lộc để thành lập 1 phường mới lấy tên là phường Thuận Lộc.

Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của 2 phường Phú Hòa và Thuận Thành để thành lập 1 phường mới lấy tên là phường Đông Ba.

Điều chỉnh 0,46km2 diện tích tự nhiên và dân số 7.548 người của phường Phú Thuận vào phường Tây Lộc; điều chỉnh 0,80km2 diện tích tự nhiên và dân số 4.926 người còn lại của phường Phú Thuận vào phường Thuận Hòa.

Một góc TP Huế vào thời điểm hiện tại
Một góc TP Huế vào thời điểm hiện tại

Thành lập 4 phường thuộc thành phố Huế, gồm: Hương Vinh, Thủy Vân, Phú Thượng, Thuận An trên cơ sở nguyên trạng các xã Hương Vinh, Thủy Vân, Phú Thượng và thị trấn Thuận An.

Vì vậy, việc mở rộng TP. Huế là một bước cụ thể hóa đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên - Huế và đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 649 ngày 6/5/2014.

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết điều chỉnh địa giới để mở rộng TP. Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế là một bước quan trong trọng trong tiến trình cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị, đó là: đến năm 2025, xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI