Kiến nghị ưu tiên sử dụng quỹ đất nhà nước xây dựng nhà ở xã hội

24/09/2018 - 06:47

PNO - UBND TP.HCM vừa kiến nghị Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan xem xét, ưu tiên sử dụng quỹ đất nhà nước để xây dựng nhà ở xã hội.

Kien nghi uu tien su dung quy dat nha nuoc xay dung nha o xa hoi

Cụ thể, các quỹ đất này gồm: quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý; quỹ đất do các doanh nghiệp đang sử dụng làm nhà xưởng tại các quận, huyện thuộc diện phải di dời vào các khu công nghiệp; quỹ đất do các cơ quan nhà nước hiện đang quản lý thuộc diện sắp xếp lại, để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bán cho các đối tượng thu nhập thấp, công chức nhà nước chưa có nhà ở ổn định; khẩn trương bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để cấp bù lãi suất thực hiện chính sách nhà ở xã hội; cho vay ưu đãi, có chính sách để tạo thêm nguồn vốn thực hiện chương trình nhà ở xã hội và đảm bảo công bằng cho các đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội. 

Bích Trần

 
TIN MỚI