Khai sinh cho con ngoài giá thú

24/11/2016 - 09:30

PNO - Tôi và bạn trai chưa đăng ký kết hôn. Sắp tới, khi sinh con, tôi muốn có tên cả cha và mẹ trong giấy khai sinh của con có được không?

* Tôi và bạn trai chưa đăng ký kết hôn. Sắp tới, khi sinh con, tôi muốn có tên cả cha và mẹ trong giấy khai sinh của con có được không?

Nguyễn Thái Hòa (Q.5, TP.HCM)

Khai sinh cho con ngoai gia thu
Ảnh minh họa.

- Mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được khai sinh, không phân biệt con sinh trong hay ngoài giá thú. Trường hợp của bạn, vào thời điểm làm giấy khai sinh cho con, cha của đứa bé có thể tiến hành thủ tục nhận con, UBND cấp xã sẽ kết hợp việc nhận con và làm giấy khai sinh cho trẻ. Khi đó, trong sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của trẻ sẽ có đầy đủ tên cha và mẹ. Việc đăng ký khai sinh cho trẻ được thực hiện tại UBND cấp xã nơi cư trú của người mẹ hoặc người cha.

Với trường hợp đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú nếu không xác định được người cha, phần về người cha ghi trong sổ đăng ký khai sinh và giấy đăng ký khai sinh để trống.

Hồ sơ đăng ký khai sinh bao gồm: giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi đứa trẻ sinh ra cấp. Nếu trẻ sinh ra ngoài cơ sở y tế, giấy chứng sinh được thay thế bằng giấy xác nhận của người làm chứng, nếu không có người làm chứng thì người làm giấy khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực.

Thủ tục nhận cha cho con do các bên tự nguyện và không có tranh chấp, được thực hiện tại UBND cấp xã nơi cư trú của người con:

- Người nhận cha cho con nộp tờ khai (theo mẫu quy định), trường hợp nhận cha cho con chưa thành niên phải có sự đồng ý của người đang là mẹ của đứa trẻ; đồng thời phải xuất trình: giấy khai sinh của người con; giấy tờ, đồ vật hoặc chứng cứ khác chứng minh quan hệ cha - con (nếu có).

- Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha cho con là đúng sự thật và không có tranh chấp, UBND cấp xã đăng ký việc nhận cha cho con. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá năm ngày.

LS Lê Nguyễn Thuyền Quyên (Đoàn Luật sư TP.HCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI