Hơn 13,4 tỷ đồng hỗ trợ Thảo cầm viên Sài Gòn

09/12/2021 - 15:52

PNO - Chiều 9/12, tại ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp HĐND TPHCM khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) lần thứ 4, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đặc thù để duy tu, bảo tồn, phát triển cây xanh, chăm sóc nuôi dưỡng động vật tại Thảo cầm viên Sài Gòn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 

Thảo cầm viên Sài Gòn đang nuôi dưỡng hơn 1.300 động vật thuộc 125 loài, trong đó có nhiều loại thuộc quý hiếm như: trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hưu vàng, báo lửa, báo gấm... Tại đây cũng có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.
Thảo cầm viên Sài Gòn đang nuôi dưỡng hơn 1.300 động vật thuộc 125 loài, trong đó có nhiều loại thuộc quý hiếm như: trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hươu vàng, báo lửa, báo gấm...; cùng hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.

Từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng dịch COVID-19, đặc biệt là thực hiện yêu cầu giãn cách, Thảo Cầm viên Sài Gòn phải tạm thời đóng cửa, ngưng phục vụ khách một thời gian, cũng như ảnh hưởng đến lượng khách tham quan. Doanh thu chủ yếu của đơn vị từ nguồn thu bán vé vào cổng tham quan cho du khách, việc đóng cửa đồng nghĩa không có doanh thu.

Trên cơ sở kiến nghị của Thảo Cầm viên Sài Gòn, UBND TPHCM đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù để duy tu, bảo tồn, phát triển cây xanh, chăm sóc nuôi dưỡng động vật tại Thảo Cầm viên Sài Gòn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo đó, HĐND TPHCM đã đồng ý hỗ trợ 13 tỷ 410 triệu đồng (từ ngân sách TP) cho Thảo Cầm viên Sài Gòn nhằm duy tu, bảo tồn, phát triển cây xanh và chăm sóc, nuôi dưỡng động vật trong 6 tháng – từ tháng 7 đến tháng 12/2021.

HĐND TPHCM giao UBND TPHCM chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này kịp thời, tạo điều kiện để Thảo Cầm viên Sài Gòn duy trì hoạt động và lưu ý kiểm tra, đảm bảo việc sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Tam Bình - Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu