Học sinh TPHCM tựu trường ngày 22/8, mầm non ngày 31/8

10/08/2022 - 09:54

PNO - UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với bậc học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, năm học 2022-2023, học sinh bậc tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 22/8. Riêng học sinh mầm non tựu trường vào ngày 31/8.

Ngày 5/9 sẽ khai giảng năm học mới. Học kỳ 1 sẽ bắt đầu từ sau khai giảng đến ngày 14/1/2023 với 18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác. Thời gian học kỳ 2 sẽ bắt đầu từ 16/1 đến 20/5, với 17 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác. Ngày bế giảng năm học sẽ được triển khai trong thời gian từ 22-26/5/2023.

Khung thời gian năm học 2022-2023 tại TPHCM
Khung thời gian năm học 2022-2023 tại TPHCM


Xét hoàn thành chương trình tiểu học thực hiện trước ngày 30/6/2023. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024 thực hiện trước ngày 31/7/2023.

Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2023. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 trước ngày 31/7/2023.

Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 hoàn thành trước ngày 31/7/2023. 

Quốc Trung 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI