Học sinh chỉ được đổi môn tự chọn vào cuối năm học

10/01/2023 - 13:51

PNO - Ngày 10/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với cấp THPT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức hướng dẫn việc đổi tổ hợp môn học tự chọn ở cấp THPT
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức hướng dẫn việc đổi tổ hợp môn học tự chọn ở cấp THPT

Theo đó, Bộ yêu cầu môn học tự chọn, cụm chuyên đề học tập của học sinh cần giữ ổn định cho đến hết lớp 12. Trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập thì sẽ thực hiện việc chuyển đổi vào cuối năm học để bảo đảm kế hoạch giáo dục của nhà trường, quy định về kiểm tra, đánh giá và thời gian để học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng.

Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phù hợp với khả năng tổ chức của nhà trường. 

Học sinh có nguyện vọng và được nhà trường chấp thuận cho chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập phải có bản cam kết tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của chương trình môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học trước đó (có xác nhận đồng ý và cam kết của cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ) để đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo. 

Nhà trường có các giải pháp phù hợp hỗ trợ học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng của môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới. Đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá việc tự bổ sung kiến thức, kỹ năng của học sinh theo nội dung, yêu cầu cần đạt quy định trong chương trình môn học để bảo đảm học sinh có đủ năng lực học tiếp môn học mới, cụm chuyên đề học tập mới ở lớp học tiếp theo. 

Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường THPT triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị báo cáo về Bộ thông qua Vụ Giáo dục Trung học để được hướng dẫn giải quyết.

Minh Linh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI