Học bổng tiến sĩ của Nhật, phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam

17/01/2022 - 14:35

PNO - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) trình độ tiến sĩ, niên khóa 2022 - 2025.

Học bổng dành cho các ứng viên đã tốt nghiệp thạc sĩ của chương trình học bổng JDS, học bổng MEXT (do chính phủ Nhật Bản cấp cho sinh viên nước ngoài muốn học tập tại Nhật) hoặc các chương trình đào tạo dài hạn của JICA (học bổng dành cho sinh viên châu Á tại các trường đại học ở Nhật), đang công tác tại các cơ quan nhà nước Việt Nam theo học chương trình tiến sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh tại các trường đại học của Nhật Bản trong thời gian ba năm. Ứng viên có độ tuổi dưới 45 tính đến ngày 1/4/2022. 

Các ngành đào tạo gồm: tăng cường hệ thống kinh tế thị trường (kinh tế công, quản trị công), giao thông - phát triển đô thị, năng lượng, phát triển nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp, chăm sóc sức khỏe - an sinh xã hội, nông nghiệp và phát triển nông thôn, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa môi trường, tăng cường hệ thống luật pháp và tăng cường năng lực hành chính công.

Thanh Thanh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI