Gần 116 triệu đồng bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế

03/07/2013 - 08:20

PNO - UBND TP.HCM vừa phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế và cán bộ, công chức trực tiếp tham gia xây dựng, kiểm tra văn bản, kiểm soát thủ tục hành chính tại TP.HCM năm 2013.

 Các lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức trong quý III/2013 cho 300 người, chia thành 3 lớp, trong đó 2 lớp dành cho cán bộ, công chức sở ngành và 1 lớp dành cho cán bộ, công chức quận huyện, phường xã, thị trấn.

Dự kiến kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng này là 115.752.000 đồng từ nguồn kinh phí trong dự toán được giao đầu năm 2013 cho Sở Tư pháp (phần kinh phí không tự chủ) theo quyết định của UBND TP.

Nam Anh

 
TIN MỚI