Dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình chưa thực sự chú trọng tới trẻ em

08/09/2022 - 13:42

PNO - Theo thống kê của Tổng đài bảo vệ trẻ em 111, hơn 72% trẻ bị người thân bạo hành song đại biểu quốc hội (ĐBQH) nhận định, Dự thảo Luật phòng chống bạo lực gia đình vẫn chưa chú trọng đối tượng này.

 

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga đánh giá, Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi) chưa thực sự chú trọng đến đối tượng trẻ em

Thảo luận về dự án Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) tại Hội nghị ĐBQH chuyên trách sáng 8/9, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) cho rằng, trẻ em vẫn là đối tượng chưa được chú trọng trong khi thực tế, đây là nhóm dễ bị tổn thương và chưa có khả năng bảo vệ bản thân.

ĐBQH trích dẫn thống kê của Tổng đài bảo vệ trẻ em 111, trong năm 2021 số trẻ em bị bạo lực gia đình bởi người bị bạo lực bởi người thân trong gia đình chiếm tỷ lệ cao nhất trong số vụ bạo hành trẻ em tới 72,84%. Đây mới chỉ là con số thống kê của 1 Tổng đài, con số thực tế sẽ lớn hơn rất là nhiều.

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, những nội dung quy định trong dự thảo luật hầu như chỉ hướng đến người lớn, nhiều quy định không phù hợp với đối tượng trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình.

“Cụ thể, Điều 9 dự thảo quy định quyền và trách nhiệm của người bị bạo lực gia đình hầu như không phù hợp. Nếu người bị bạo lực gia đình là trẻ em, các em không thể yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của mình, cũng không thể yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn, bảo vệ, cấm tiếp xúc theo quy định của Luật này. Các em cũng không thể yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình bồi thường thiệt hại, thậm chí quyền khiếu nại, tố cáo về phòng, chống bạo lực gia đình cũng không có ý nghĩa đối với nạn nhân là trẻ em, nhất là trẻ em còn rất nhỏ tuổi”, ĐBQH phân tích.

Do đó, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị phương pháp hòa giải trong phòng ngừa bạo lực gia đình (quy định tại điều 17, 18) không áp dụng với trường hợp nạn nhân bạo lực gia đình là trẻ em. Điều 25 cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, theo đại biểu, quy định này cũng không phù hợp khi người bị bạo lực gia đình là trẻ em và người gây bạo lực gia đình chính là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của trẻ em. Nếu đối tượng bị bạo lực gia đình là trẻ em, các em không thể lựa chọn chỗ ở cho mình được.

Nữ ĐBQH mong muốn Ban soạn thảo rà soát kỹ và có những quy định riêng phù hợp hơn với nạn nhân bạo lực gia đình là trẻ em, thống nhất với nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình là ưu tiên bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực gia đình là trẻ em, phụ nữ có thai...

Đồng quan điểm trên, ĐBQH Nguyễn Thị Mai Thoa (đoàn Hải Dương) cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu tiếp thu ý kiến ĐBQH để hoàn thiện dự thảo luật. Đặc biệt, cần có chương riêng trong dự thảo Luật về phòng, chống bạo lực gia đình đối vơi trẻ em. Trong đó quy định về nguyên tắc phòng chống bạo lực trẻ em trong gia đình, định nghĩa các hành vi bạo lực trẻ em trong gia đình; các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình đối với trẻ em.

Đại biểu cho biết thêm, các quy định này sẽ không trùng với quy định của Luật Trẻ em, bởi Luật này sẽ quy định riêng và cụ thể hóa những nội dung về vấn đề bạo lực trẻ em trong môi trường gia đình.

M.Quang

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu