Đơn vị nào sẽ quản lý đường thủy qua cầu Thủ Thiêm 2?

05/05/2022 - 15:55

PNO - Sở GTVT TPHCM đề nghị Bộ GTVT xem xét, cập nhật cấp kỹ thuật đường thủy nội địa quốc gia của đoạn luồng sông Sài Gòn từ ngã ba rạch Bến Nghé đến ngã ba rạch Thị Nghè.

Ngày 5/5, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM cho biết, đã có văn bản hỏa tốc gửi Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc quản lý đoạn luồng sông Sài Gòn từ ngã ba rạch Bến Nghé đến ngã ba rạch Thị Nghè và bàn giao, tiếp nhận hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa của công trình cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn.

Theo Sở GTVT TPHCM, từ năm 2020, Bộ GTVT có Quyết định số 2251/QĐ-BGTVT về việc chuyển đoạn luồng hàng hải sông Sài Gòn, đoạn từ ngã ba rạch Bến Nghé đến ngã ba rạch Thị Nghè thành luồng đường thủy nội địa quốc gia. 

Đoạn Sài Gòn từ ngã ba rạch Bến Nghé đến ngã ba rạch Thị Nghè chưa được cập nhật quy hoạch cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.
Đoạn Sài Gòn từ ngã ba rạch Bến Nghé đến ngã ba rạch Thị Nghè chưa được cập nhật quy hoạch cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

Đồng thời, Bộ cũng giao cho Cục Đường thuỷ nội địa có trách nhiệm Phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Đảm bảo an toàn hàng hải miền Nam tổ chức tiếp nhận, quản lý tuyến luồng, thiết lập hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa và tổ chức quản lý, bảo trì đoạn luồng đường thủy nói trên.

Cập nhật đoạn luồng đường thủy nội địa quốc gia nêu trên vào danh mục đường thuỷ nội địa quốc gia ban hành kèm theo thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ GTVT.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch kết cấu hạ đường thuỷ nội địa thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì đoạn Sài Gòn từ ngã ba rạch Bến Nghé đến ngã ba rạch Thị Nghè chưa được cập nhật quy hoạch cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

Do đó, Sở GTVT TPHCM đề nghị Bộ GTVT xem xét, cập nhật cấp kỹ thuật đường thủy nội địa quốc gia của đoạn luồng sông Sài Gòn trên nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và cơ sở xác định quy mô của các dự án đầu tư xây dựng có liên quan.

Cũng theo Sở GTVT TPHCM, hiện nay, hệ thống biển báo đường thủy nội địa trên cầu Thủ Thiêm 2 đã được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ, đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng, vận hành. Do đó, Sở đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam sớm tổ chức tiếp nhận, quản lý, bảo trì hệ thống này.

Hoàng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI