Doanh nghiệp được giảm 30% thuế thu nhập

29/09/2020 - 06:52

PNO - Chính phủ đồng ý giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 cho doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Theo Nghị định 114/2020/NĐ-CP được ban hành mới đây, doanh nghiệp sẽ được giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên, chỉ áp dụng với các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Nghị định quy định rõ doanh nghiệp trong diện được giảm thuế là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật
Nghị định quy định, doanh nghiệp trong diện được giảm thuế là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

Tổng doanh thu năm 2020 của doanh nghiệp được tình là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Với các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đối loại hình kinh doanh, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản… trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 hoạt động không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu năm 2020 được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 chia cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 nhân với 12 tháng.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong tháng thì thời gian hoạt động được tính đủ tháng.

Trường hợp doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp xác định tạm nộp hàng quý bằng 70% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý.

Kết thúc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, trường hợp tổng doanh thu năm 2020 của doanh nghiệp không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp thực hiện kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020 khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Hoàng Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI