Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch tỉnh Đắk Nông

05/05/2021 - 13:23

PNO - Vi phạm trong công tác cán bộ, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh – Phó chủ tịch tỉnh Đắk Nông bị đề nghị thi hành kỷ luật.

Mới đây, UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông đã có thông báo kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và ông Đoàn Văn Quỳnh, nguyên Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông.

Theo UBKT Tỉnh ủy, với trách nhiệm là Ủy viên Ban cán sự đảng, bà Hạnh ký tờ trình số 45-TTr/BCSĐ, ngày 7/2/2020 thay mặt Ban cán sự đảng, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác cán bộ đối với ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, trong khi Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông chưa họp thông qua và thống nhất là vi phạm quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Hành ký quyết định điều động Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông không đúng quy định
Bà Hạnh ký quyết định điều động Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông không đúng quy định

Mặt khác, với trách nhiệm là Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, bà Hạnh ký quyết định số 146/QĐ-UBND về việc tạm thời điều động công tác đối với ông Trần Thanh Bình, vi phạm quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 13, ngày 4/7/2017 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông.

Theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Nông, khuyết điểm, vi phạm của bà Hạnh thuộc về chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy chế làm việc của ban cán sự đảng UBND tỉnh và quy định về phân cấp quản lý cán bộ thuộc diện ban Thường vụ quản lý, đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật của Đảng.

Trên cơ sở đó, UBKT Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Hạnh.

Đối với ông Đoàn Văn Quỳnh, sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, với trách nhiệm là Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, ông Quỳnh đã ký ban hành công văn 1023, ngày 13/7/2020 “về việc hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2019” trả lời sở Y tế tỉnh Đắk Nông có nội dung không đúng thực tế hồ sơ dự tuyển viên chức tại Sở Y tế của ông Hồ Thanh và trái với công văn 1007, ngày 10/7/2020 trước đó sở Nội vụ đã trả lời đúng.

Ngoài ra, ông Quỳnh trực tiếp tham mưu, đề xuất về công tác cán bộ cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhưng đã thống nhất điều động ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông về công tác tại Sở Y tế khi chưa thực hiện xong quy trình công tác cán bộ đã tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh ban hành quyết định tạm thời điều động công tác đối với ông Bình. Trong khi, tập thể Ban cán sự đảng chưa họp thông qua và chưa có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy là thực hiện chưa đúng quy trình công tác cán bộ, quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và quy định về phân cấp quản lý cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Khuyết điểm, vi phạm của ông Quỳnh là thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ, đến mức phải xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật Đảng. Thế nhưng, trong quá trình kiểm tra, ông Quỳnh đã nghiêm túc chấp hành quyết định kiểm tra; thành khẩn nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của mình; mặt khác, nguyên nhân dẫn đến vi phạm do áp lực trong việc chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên.

Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy thống nhất không đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật; yêu cầu ông Quỳnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Văn Nguyên 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI