Clip: Triều cường dâng cao, nước ngập cả bánh xe

11/10/2022 - 19:47

PNO - Người dân bì bõm lội nước, có người té ngã ướt hết quần áo khi cố gắng lội qua dòng nước ngập do triều cường.

 

Triều cường dâng cao, nhiều người phải bì bõm lội nước, có người té ngã trong dòng nước

Minh An

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu