Chế độ nghỉ chăm con do vợ mất khi sinh

27/08/2014 - 12:28

PNO - PN - * Em dâu tôi vừa sinh con thì mất, vậy em trai tôi là công chức có được hưởng chế độ nghỉ sáu tháng để chăm sóc con vừa sinh không?

edf40wrjww2tblPage:Content

Trần Lệ Thủy (Bình Chánh)

- Điều 157, khoản 1 Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012 có hiệu lực từ ngày 1/5/2013 quy định về chế độ nghỉ thai sản cho lao động nữ như sau: lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là sáu tháng.

Em dâu của bạn vừa sinh con thì mất. Căn cứ điều 31, khoản 3, Luật Bảo hiểm xã hội: trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.

Tuy nhiên, điều 240, khoản 2, điểm b Bộ luật Lao động quy định thời gian hưởng chế độ khi sinh con tại Luật Bảo hiểm xã hội được thực hiện theo Bộ luật Lao động, trong đó sửa đổi chế độ thai sản là sáu tháng.

Em trai bạn là công chức, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nên sẽ được hưởng chế độ nghỉ để chăm sóc con cho đến khi con đủ sáu tháng tuổi.

 LS Vũ Thị Hoài Vân (Đoàn Luật sư TP. HCM)

 
TIN MỚI