Các ý kiến góp ý, hiến kế nổi bật xây dựng - phát triển TP.HCM

01/11/2019 - 15:40

PNO - Thành ủy TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng TP.HCM sáng tạo, đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước. Trong đó, có nhiều góp ý, hiến kế nổi bật.

 Các ý kiến góp ý nổi bật gửi tới Cơ quan báo chí Thành phố

Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
 

Thư gửi tới Ban Tuyên giáo Thành uỷ

Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM

Thư gửi tới Ban Tuyên giáo của các quận uỷ, huyện uỷ

Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM
Cac y kien gop y, hien ke noi bat xay dung - phat trien TP.HCM

P.V

 
TIN MỚI