Cà Mau: Tập trung phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch xanh

26/10/2022 - 14:14

PNO - Ngày 26/10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, Tỉnh ủy Cà Mau vừa chỉ đạo sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau yêu cầu tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển du lịch. Tập trung tuyên truyền sâu rộng để các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của ngành du lịch trong việc phát triển kinh tế, tạo việc làm, tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển.

Đẩy nhanh tiến độ lập, triển khai quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; làm cơ sở triển khai quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, quy hoạch phân khu, chi tiết các khu chức năng trong khu du lịch quốc gia, đảm bảo đến năm 2030 đủ điều kiện công nhận khu du lịch quốc gia; phối hợp với Bộ Công an có giải pháp quản lý, phát triển Khu du lịch Hòn Đá Bạc.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại biểu tượng con cua ở Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại biểu tượng con cua ở Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu tập trung xây dựng đề án phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2025 theo hướng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch xanh... Bên cạnh đó, phát triển các loại hình du lịch khác như du lịch biển, đảo, du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, nghỉ dưỡng…

Hùng Quyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI