Ánh sáng xuyên thế kỷ từ những tác phẩm của Bác Hồ

19/05/2022 - 12:47

PNO - "Từ Đường cách mệnh đến Sửa đổi lối làm việc - Ánh sáng xuyên thế kỷ" là tác phẩm mới nhất về Bác Hồ, được phát hành vào đúng dịp 19/5.

Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890—19/5/2022), nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM cho xuất bản tác phẩm Từ “Đường cách mệnh” đến “Sửa đổi lối làm việc” - Ánh sáng xuyên thế kỷ của PGS.TS Bùi Đình Phong. Đây cũng là tác phẩm được nhà xuất bản đặt hàng thực hiện như một công trình nghiên cứu về hai tác phẩm của Bác: Đường Kách mệnhSửa đổi lối làm việc. 

Tác phẩm gồm 4 chương: Chương đầu trình bày khái quát một số vấn đề trong nghiên cứu di sản Hồ Chí Minh như sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, nói và làm, xây đi đôi với chống. Trong phần này, PGS.TS Bùi Đình Phong cũng trình bày và phân tích khái quát một số tác phẩm cùng bài viết/bài nói của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh để thấy giá trị của tất cả các tác phẩm và mối liên hệ mật thiết giữa các tác phẩm.

Tác phẩm sẽ có buổi trò chuyện vào sáng ngày 21/5, tại Đường sách TPHCM
Tác giả sẽ có buổi trò chuyện vào sáng ngày 21/5, tại Đường sách TPHCM

Chương một nghiên cứu bối cảnh ra đời, nội dung và giá trị cốt lõi của tác phẩm Đường Kách mệnh. Chương hai là sự ra đời, nội dung cơ bản và giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Chương cuối góp phần làm rõ ý nghĩa “xuyên thế kỷ” của hai tác phẩm này.

Đường Kách mệnh là tác phẩm lý luận đầu tiên đặt nền móng cho cách mạng Việt Nam, có tác dụng khai trí, khai tâm, khai đức cho lớp thanh niên yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX. Tác phẩm đồng thời là ngọn đuốc soi đường, có ý nghĩa lý luận lâu dài từ quá khứ đến hôm nay và mai sau đối với nhân dân Việt Nam.

Sửa đổi lối làm việc là tác phẩm bàn về Đảng cầm quyền đầu tiên, có ý nghĩa và tác dụng to lớn trong nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Nếu Đường Kách mệnh được coi là tác phẩm lý luận mở đường cho cách mạng Việt Nam thì Sửa đổi lối làm việc lại có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn, liên quan trực tiếp đến công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng;  sửa đổi lối làm việc của cán bộ, đảng viên.

Những điều Bác viết trong hai tác phẩm không chỉ đưa sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân đến thắng lợi, mà còn soi sáng cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trước đây và công cuộc đổi mới hiện nay. Ánh sáng xuyên thế kỷ chính là vì những giá trị ấy.

Vào 8g30 sáng thứ Bảy ngày 21/5/2022, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM, Nhà xuất bản Trẻ và Đường Sách TPHCM cùng phối hợp thực hiện chương trình giao lưu chủ đề Hành trình theo chân Bác.

Dịp này, tác phẩm Từ “Đường cách mệnh” đến “Sửa đổi lối làm việc” - Ánh sáng xuyên thế kỷ cũng chính thức được ra mắt tại Sân khấu chính Đường sách TPHCM. Buổi giao lưu với sự góp mặt của các diễn giả: PGS.TS Huỳnh Thị Gấm, Trưởng bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia khu vực II và TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều - Nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Quỳnh My

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI