Vì sao Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ không được xét nâng lương trước hạn?

08/01/2021 - 16:44

PNO - Thường trực UBND TP. Cần Thơ có báo báo gửi Thường trực Thành ủy Cần Thơ xem xét, chỉ đạo có liên quan đến Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Hồng Thắm trong việc nâng lương trước thời hạn.

Báo cáo gửi Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP. Cần Thơ nêu căn cứ 4 lý do và thống nhất không xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với Giám đốc Sở GD-ĐT Trần Hồng Thắm. Đồng thời, UBND TP cũng báo cáo 4 nội dung liên quan đến vai trò lãnh đạo của giám đốc sở này lên Thường trực Thành ủy Cần Thơ xem xét, chỉ đạo.

Cụ thể, báo cáo nêu trường hợp Giám đốc Sở GD-ĐT đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn (trong 6 năm gần nhất). “Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tiễn công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục trong năm 2019 vừa qua việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Trần Hồng Thắm chưa mang tính thuyết phục” - báo cáo nêu.

Có 4 lý do mà UBND TP Cần Thơ nêu ra khi không xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với giám đốc Sở GD-&ĐT
Có 4 lý do mà UBND TP. Cần Thơ nêu ra khi không xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với Giám đốc Sở GD-ĐT

4 lý do mà UBND TP. Cần Thơ đưa ra khi không xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với bà Thắm:

Thứ nhất, kết luận thanh tra của Thanh tra thành phố về việc quản lý, sử dụng tài chính và mua sắm tài sản công của Sở GD-ĐT (Kết luận thanh tra số 478/KL-TTr ngày 17/4/2019) từ năm 2016 đến 2018 còn một số hạn chế trong việc chỉ định thầu các gói mua sắm và tư vấn thẩm định thầu, như “hầu hết các gói thầu mua sắm, các gói thầu tư vấn thẩm định giá đều chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định…”.

Thứ hai, liên quan đến vai trò lãnh đạo, điều hành của Giám đốc Sở GD-ĐT. Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ và quy chế dân chủ tại cơ quan và đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT. “Kết quả đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm tại Sở GD-ĐT cần được chấn chỉnh và nghiêm túc rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Sở GD-ĐT chưa thực hiện kế hoạch khắc phục theo kết luận của Ban cán sự Đảng UBND TP tại cuộc họp ngày 20/5/2020. 

Cụ thể là thực hiện các quy trình, thủ tục thu hồi, hủy bỏ các quyết định chưa đúng và thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP ngày 6/8/2020 và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân có trách nhiệm liên quan” - báo cáo nêu rõ.

Nội dung thứ ba và thứ tư về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 cùng việc chỉ đạo thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên của người đứng đầu ngành. Cá nhân bà Thắm chỉ được Ban cán sự Đảng UBND TP. Cần Thơ; Ban Tổ chức, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá ở mức “hoàn thành nhiệm vụ” năm 2019.

Đến tháng 10/2020, toàn thành phố còn đơn vị duy nhất là Sở GD-ĐT chưa thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019 cho công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị trực thuộc theo điểm c, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013 của Bộ Nội vụ.

“UBND TP đã tổ chức cuộc họp tại Sở GD-ĐT chỉ đạo tổ chức triển khai một số nội dung. Bao gồm chỉ đạo phải hoàn thành công tác nâng lương trước thời hạn cho công chức thuộc Sở GD-ĐT trước ngày 9/10/2020.

Đến ngày 20/10/2020, UBND TP tiếp tục có công văn số 3149 nhắc nhở khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao theo thông báo số 227/TB-VPUB ngày 6/10/2020. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT vẫn chưa thực hiện…” - báo cáo nêu tiếp.

Đông Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI