“Từ thành phố này Người đã ra đi”

17/12/2021 - 19:23

PNO - Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước. Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại” vừa được ra mắt.

Sáng 17/12, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp cùng Bảo tàng TPHCM tổ chức buổi ra mắt Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước. Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại tại Bến Nhà Rồng.

Công trình chuẩn bị nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021) và Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuy nhiên vì tình hình dịch bệnh nên đến nay, sự kiện mới chính thức được tổ chức.

Kỷ yếu gồm 128 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học trong cả nước. Công trình dày gần 1.000 trang tái hiện một cách chân thực và đầy đủ hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh, cũng như ý nghĩa của sự kiện ấy đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Kỷ yếu Hội thảo khoa học vừa được ra mắt
Kỷ yếu Hội thảo khoa học vừa được ra mắt

Sách gồm bốn phần. Phần một Từ Thành phố này Người đã ra đi ghi nhận bối cảnh lịch sử trong nước và thế giới thời điểm năm 1911, những nguyên nhân Nguyễn Tất Thành lựa chọn Sài Gòn là điểm khởi đầu trên hành trình tìm đường cứu nước và dấu ấn của thương cảng Sài Gòn cùng vị trí cầu tàu của con tàu Amiral Latouche Tréville.

Phần hai Hành trình tìm đường cứu nước ghi chép 30 năm hoạt động của Bác Hồ ở nước ngoài.

Phần ba Người đi tìm hình của nước tập trung vào các nội dung: những nhận thức của Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh về thế giới và kẻ thù của dân tộc, thời kỳ Bác khảo sát/nghiên cứu các học thuyết trên thế giới và đến với chủ nghĩa Lênin, thời kỳ hoạt động với tư cách là một chiến sĩ cộng sản và chuẩn bị các điều kiện cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Phần bốn Hồ Chí Minh sống mãi là tư tưởng, tấm gương đạo đức cao đẹp cùng những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và quốc tế là di sản quý báu của toàn Đảng, toàn dân ta, là niềm tự hào, nguồn cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

Tác phẩm ra mặt muộn vì lý do dịch bệnh
Tác phẩm ra mắt muộn vì lý do dịch bệnh

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Sự kiện Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước - Ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại đóng góp vào những công trình nghiên cứu, di sản về Bác Hồ, góp phần giúp độc giả có thêm những hiểu biết toàn diện, sâu sắc trong quá trình nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua đó, tiếp tục khẳng định ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của sự kiện ngày 5/6/1911 và hành trình đi tìm đường cứu nước của Người.

Song Giang

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEnhanvattacphamvi /strCate=nhanvattacpham

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEvandevi /strCate=vande

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsangtacvi /strCate=sangtac

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATErubikvanhoavi /strCate=rubikvanhoa
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEvanhoavi /strCate=vanhoa