Trường hợp nào thí sinh không được phép dự thi tuyển sinh 10?

19/04/2022 - 11:22

PNO - Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, trường hợp thí sinh đến muộn quá 15 phút khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi tuyển sinh 10 năm 2022.

Trong trường hợp thí sinh đến điểm thi trễ trong thời gian cho phép, trưởng điểm thi chịu trách nhiệm xác định thí sinh có đủ điều kiện tham gia thi tuyển sinh 10 hay không. Nếu đủ điều kiện, trưởng điểm thi phân công thư ký lập biên bản theo thời gian thí sinh có mặt tại cổng trường (gửi kèm hồ sơ coi thi), phân công cán bộ coi thi dẫn thí sinh lên phòng thi. 

Tất cả các trường hợp thí sinh đến trễ mà được phép dự thi vẫn phải nộp bài thi theo thời gian thi quy định, không được cộng thêm thời gian.

Sở GD-ĐT quy định, trường hợp thí sinh vi phạm Quy chế thi, bao gồm:

Xử lý khiển trách đối với thí sinh phạm lỗi nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập.

Xử lý cảnh cáo với thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau: Dù đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm Quy chế thi ở mức khiển trách; Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình.

Thí sinh đến muộn quá 15 phút khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi tuyển sinh 10
Thí sinh đến muộn quá 15 phút khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi tuyển sinh 10

Xử lý đình chỉ thi đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau: Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiến trách hoặc cảnh cáo; Mang vật dụng trái phép theo quy định vào phòng thi; Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài phòng thi; Viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; Có hành động gây gổ hay đe doạ những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe doạ thí sinh khác.

Trong trường hợp đình chỉ thi, cán bộ coi thi sẽ lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng Ban coi thi quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy thi cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận.

Sở GD-ĐT lưu ý

Các trường hợp thí sinh bị cảnh cáo trong khi làm bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của bài thi đó.

Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm không (0) bài thi đó và không được phép tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo. 

Ngoài ra, thí sinh sẽ bị cho điểm không (0) bài thi trong trường hợp sau: Bài thi được chép từ tài liệu mang trái phép vào phòng thi; Có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; Bài thi có chữ viết của 2 người trở lên; Những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định. 

Việc trừ điểm bài thi do Trưởng ban chấm thi tự luận quyết định. 

Kỳ thi tuyển sinh 10 TPHCM năm 2022 diễn ra vào ngày 11, 12/6. Trong đó, sáng 11/6 thí sinh dự thi Ngữ Văn (thời gian làm bài 120 phút), chiều dự thi Ngoại ngữ (thời giàn làm bài 90 phút). Sáng 12/6 thí sinh sẽ thi môn Toán (thời gian làm bài 120 phút). Trước đó, sáng 10-6, thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi để sinh hoạt quy chế thi và kiểm tra thông tin cá nhân.

Quốc Trung 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI