Triển lãm những tư liệu quý về 14 kỳ bầu cử Quốc hội

22/05/2021 - 06:41

PNO - Triển lãm "Bầu cử Quốc hội - Ngày hội non sông" giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu quý giá về 14 kỳ bầu cử Quốc hội của đất nước.

 

Triển lãm Bầu cử Quốc hội - Ngày hội non sông
Triển lãm Bầu cử Quốc hội - Ngày hội non sông do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Bộ Nội vụ, UBND TPHCM phối hợp tổ chức, nhằm chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên toàn quốc. 
Triển lãm sử dụng hơn 300 tài liệu, hình ảnh được lựa chọn từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ), Vụ Thông tin (Văn phòng Quốc hội).
Triển lãm sử dụng hơn 300 tài liệu, hình ảnh được lựa chọn từ Trung tâm Lưu trữ quốc gia II, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ), Vụ Thông tin (Văn phòng Quốc hội).
Triển lãm gồm 3 nội dung: Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, Bầu cử đại biểu Quốc hội – những mốc son lịch sử vàvà Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Triển lãm gồm 3 nội dung: Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, Bầu cử đại biểu Quốc hội - những mốc son lịch sử và Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại triển lãm, những tư liệu, hình ảnh quý giá được chia theo từm cụm, dễ để người xem quan sát toàn bộ
Tại triển lãm, những tư liệu, hình ảnh quý giá được chia theo từng mốc thời gian, dễ để người xem quan sát những điểm quan trọng qua 14 kỳ bầu cử đã diễn ra. 
Phần 1. Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng dân tộc Trong phần này, Triển lãm tập trung giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về tổ chức, bộ máy của Quốc hội từ khi thành lập đến nay; về hoạt động của những nhân tố cốt lõi của Quốc hội – các đại biểu Quốc hội; những mặt công tác, hoạt động chủ yếu của Quốc hội như: lập Hiến, lập pháp, giám sát, hoạt động đối ngoại và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước như: vấn đề Quốc huy, Quốc kỳ, Quốc ca của nước Việt Nam; bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Chính phủ; phê duyệt các dự án đặc biệt, trọng điểm quốc gia; phê chuẩn các Hiệp định thương mại;…
Phần 1 của triển lãm tập trung giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về tổ chức, bộ máy của Quốc hội từ khi thành lập bao gồm các hoạt động của những nhân tố cốt lõi trong Quốc hội - các đại biểu Quốc hội. Ngoài ra, các hoạt động chủ yếu của Quốc hội như: lập hiến, lập pháp, giám sát, hoạt động đối ngoại... cũng được xâu chuỗi mạch lạc, thể hiện rõ ràng.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Giới thiệu tài liệu, hình ảnh về những nội dung: chỉ đạo của Đảng đối với công tác bầu cử; hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhằm tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình chuẩn bị công tác bầu cử từ trung ương tới địa phương. Đặc biệt, trong giai đoạn “bình thường mới”, có một số nơi đã được tổ chức bầu cử sớm đảm bảo an toàn, chất lượng,…
Nội dung phần 2 cung cấp, giới thiệu những thông tin, số liệu, hình ảnh sinh động, chân thực về 14 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, từ những tháng năm cả dân tộc đồng lòng, chung sức tranh đấu, hy sinh chống lại ách đô hộ cho đến những ngày cả nước chung tay xây dựng, phát triển... 
Nội dung phần này sẽ cung cấp, giới thiệu những thông tin, số liệu, những tư liệu, tài liệu, hình ảnh sinh động, chân thực về 14 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, từ những tháng năm cả dân tộc đồng lòng, chung sức tranh đấu, hy sinh chống lại ách đô hộ, xâm lược của phong kiến, thực dân, đế quốc, giành được độc lập, thống nhất nước nhà, cho đến những ngày cả nước chung tay xây dựng, phát triển dù còn nhiều thách thức, khó khăn, nhưng cũng nhiều vận hội mới. Và mọi hoạt động bầu cử đó đã và đang tiếp tục khẳng định chân lý “Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.
Phần 3 dành nội dung hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phần này giới thiệu tài liệu, hình ảnh về những nội dung: chỉ đạo của Đảng đối với công tác bầu cử; hoạt động của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhằm tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình chuẩn bị công tác bầu cử từ trung ương tới địa phương...

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Chủ tịch Uỷ ban Quốc hội Trường Chinh bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khoá IIIIII tại khu phố Ba Đình, Hà Nội tháng 4/1964.
Hình ảnh Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Trường Chinh bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa III tại khu phố Ba Đình, Hà Nội tháng 4/1964.
Quang cảnh buổi khai mạc bầu đại biểu Quốc hội khoá IV, tại khu vực bỏ phiếu Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 4/1971.
Quang cảnh buổi khai mạc bầu đại biểu Quốc hội khóa IV, tại khu vực bỏ phiếu Trường đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 4/1971.
Thiếu nhi thành phố Nam Định cổ vũ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá V, ngày 6/4/1975.
Thiếu nhi thành phố Nam Định cổ vũ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá V, ngày 6/4/1975.
Các hình ảnh đều được chú thích rõ nội dung để người xem tiện theo dõi.
Các hình ảnh đều được chú thích rõ nội dung để người xem dễ theo dõi.
Nhiều tư liệu
Đây là sự kiện triển lãm khá hiếm trưng bày đầy đủ, rõ ràng về 14 cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội tại Việt Nam.
Triển lãm được tổ chức từ ngày 21/5-28/5/2021 tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh , đường Nguyễn Văn Bình, Quận 1, TPHCM
Triển lãm Bầu cử Quốc hội - Ngày hội non sông được tổ chức từ ngày 21-28/5/2021 tại Đường sách TPHCM, đường Nguyễn Văn Bình, quận 1, TPHCM. Vì thực hiện trong thời điểm dịch COVID-19 liên tục chuyển biến, đơn vị tổ chức yêu cầu bạn đọc tham quan nghiêm túc thực hiện theo thông điệp 5K của Bộ Y tế trong công tác phòng, chống dịch gồm khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI