TPHCM yêu cầu có giải pháp chống giả mạo giấy tờ trong hoạt động công chứng

24/05/2021 - 12:18

PNO - UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND TP.Thủ Đức, quận huyện tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống giả mạo giấy tờ, chủ thể trong hoạt động công chứng, chứng thực trên địa bàn TP.

Cụ thể, giao Sở Tư pháp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về công chứng, giao dịch dân sự, nhà đất, xử phạt vi phạm hành chính, hình sự đối với hành vi giả mạo giấy tờ, cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, sự cảnh giác của người dân, đảm bảo an toàn pháp lý khi tham gia hợp đồng, giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên thực hiện đúng quy trình công chứng, chứng thực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức đạo đức nghề nghiệp, thận trọng, kỹ lưỡng trong hoạt động hành nghề; yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng chủ động tự trang bị kiến thức cho công chứng viên, nhân viên và trang thiết bị cần thiết để chủ động phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của mình. Thực hiện kịp thời, đầy đủ việc cung cấp, chia sẻ thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin khác đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch.

U
TPHCM giao Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp các Sở ngành hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và công khai thông tin nhà đất không được giao dịch

Giao Công an TP yêu cầu lực lượng công an TP.Thủ Đức, quận, huyện phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thực hiện chứng thực trong việc xử lý đối tượng giả mạo giấy tờ, chủ thể. Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng quy chế phối hợp trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý đối với người có hành vi sử dụng giấy tờ giả, mạo danh người khác trong hoạt động công chứng, chứng thực.

Giao Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin Truyền thông triển khai kết nối chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng, cơ sở dữ liệu địa chính phấn đấu hoàn thành trong năm 2021. Tham mưu UBND TP triển khai thí điểm liên thông khi có yêu cầu của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí trong việc thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức giúp phát hiện, ngăn chặn các giao dịch giả tạo, hợp pháp hoá các giao dịch bất hợp pháp, tránh thất thu nguồn thu ngân sách nhà nước.

Phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND TP.Thủ Đức, quận, huyện tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết, công khai thông tin về nhà đất không được giao dịch, kiểm tra, thực hiện tốt công tác đăng ký đất đai, cung cấp thông tin quy hoạch theo yêu cầu; tổ chức thực hiện tốt việc tiếp dân, trả lời các yêu cầu liên quan đến thông tin nhà, đất, quy hoạch.

Ngoài ra, đề nghị Toà án nhân dân TP báo cáo kiến nghị Toà án nhân dân tối cao có văn bản hướng dẫn Toà án nhân dân các cấp về việc xác định lỗi của tổ chức hành nghề công chứng đối với các vụ án có yếu tố giả mạo giấy tờ, giả mạo người khác trong văn bản công chứng từ đó xác định trách nhiệm bồi thường của tổ chức hành nghề công chứng nếu có nhằm tạo sự thống nhất trong việc áp dụng pháp luật.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI