Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được cấp sổ hồng đối với 11 loại thủ tục

07/05/2021 - 09:09

PNO - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 08/2021 trong đó có nội dung cho phép Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện và TP.Thủ Đức cấp sổ hồng cho người dân đối với 11 loại thủ tục.

Cụ thể, UBND TPHCM vừa ban hành quyết định 08/2021/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/5/2021.

Một trong những nội dung quan trọng của Quyết định số 08/2021 là cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường TP được ủy quyền cho Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận, huyện và TP. Thủ Đức cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với 11 loại thủ tục được sửa đổi, bổ sung từ Quyết định số 36/2017 của UBND TP. Quyết định 08 cũng sửa đổi thời gian và trình tự thủ tục cụ thể tại từng cơ quan đơn vị.

Danh mục 11 thủ tục
Danh mục 11 thủ tục áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Theo Sở Tài nguyên Môi trường TP, để việc triển khai Quyết định 08/2021 được kịp thời, chặt chẽ và đạt hiệu quả, đơn vị đã triển khai nhiều nội dung. Trong đó, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện việc ủy quyền; đánh giá cơ sở vật chất, năng lực, thực trạng giải quyết hồ sơ hành chính nhà đất tại 22 chi nhánh trực thuộc trước khi triển khai. Cùng với đó là xác định quyền hạn, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị và nhiệm vụ của từng đơn vị, phòng ban trong quá trình triển khai thực hiện…

Sau khi thực hiện ủy quyền, Sở sẽ kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất để việc thực thi của Chi nhánh phòng đăng ký đất đai phải đúng nội dung, tinh thần của quyết định ủy quyền của Chủ tịch UBND TP. Đồng thời thường xuyên theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các chi nhánh văn phòng để đảm bảo việc thống nhất về thành phần, hồ sơ, quy trình giải quyết theo quy định hiện hành, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời báo cáo, đề xuất với lãnh đạo xem xét giải quyết.

Quyết định số 08/2021 của UBND TP được triển khai sẽ góp phần giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn đối với lĩnh vực đất đai trong thời gian qua. Đồng thời chuẩn hóa các quy trình, thủ tục, biểu mẫu để áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai TP. Xử lý kịp thời các vi phạm có liên quan trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận. Bên cạnh đó, tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, tiến đến nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI