TPHCM quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025

25/03/2021 - 11:30

PNO - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định về quy định chuẩn nghèo đa chiều Thành phố giai đoạn 2021 – 2025 với bộ tiêu chí gồm 5 chiều gắn với 10 chỉ số thiếu hụt (2 chỉ số cho mỗi chiều). Đây là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội của TPHCM giai đoạn 2021 – 2025.

TPHCM sẽ xác định các đối tượng để thực hiện chính sách giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội theo bộ tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.
TPHCM sẽ xác định các đối tượng để thực hiện chính sách giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội theo bộ tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, chiều Y tế gồm 2 chỉ số thiếu hụt là: thiếu hụt về dinh dưỡng (hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao hoặc cân nặng theo tuổi) và thiếu hụt về bảo hiểm y tế (hộ gia đình có ít nhất một người từ đủ 6 tuổi trở lên hiện không có bảo hiểm y tế).

Chiều Giáo dục và Đào tạo gồm: thiếu hụt về trình độ giáo dục - đào tạo của người lớn trong độ tuổi 16 đến 30 tuổi (hộ gia đình có ít nhất 1 người trong độ tuổi này không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương ứng) và thiếu hụt về tình trạng đi học của trẻ em (hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 đến 16 tuổi không được học đúng bậc, cấp học phù hợp độ tuổi).

Chiều Việc làm - Bảo hiểm xã hội gồm: thiếu hụt về tiếp cận việc làm (hộ gia đình có ít nhất 1 người không có việc làm hoặc có việc làm nhưng không có hợp đồng lao động) và thiếu hụt về bảo hiểm xã hội (hộ gia đình có người trong độ tuổi lao động đang làm việc có thu nhập mà không có bảo hiểm xã hội)

Chiều Điều kiện sống gồm: thiết hụt về nhà ở (nhà kết cấu không bền chắc, diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ gia đình nhỏ hơn 6m2 ở nội thành và nhỏ hơn 10m2 ở ngoại thành) và thiếu hụt về nguồn nước sinh hoạt an toàn (như nước máy tại nhà hoặc nước máy cung cấp tại điểm tập trung).

Chiều Thu nhập gồm: thiếu hụt về thu nhập (bình quân 36 triệu đồng/người/năm hoặc hay 3 triệu đồng/người/tháng trở xuống) và thiếu hụt về người phụ thuộc (có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân khẩu lớn hơn 50%)

Từ các chỉ số trên sẽ xét chuẩn hộ nghèo, hộ cần nghèo giai đoạn 2021 – 2025, quy định: hộ nghèo là hộ gia đình thường trú/tạm trú ổn định trên 6 tháng tại TPHCM thuộc một trong 2 trường hợp là có từ 3 chỉ số thiếu hụt trở lên hoặc có 2 chỉ số thiếu hụt của chiều Thu nhập.

Hộ cận nghèo là hộ gia đình thường trú/tạm trú ổn định trên 6 tháng tại TPHCM có 2 chỉ số thiếu hụt và có thu nhập bình quân đầu người trên 36 triệu đồng đến 46 triệu đồng/người/năm.

Tam Bình

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu