TPHCM: Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định

01/10/2020 - 19:35

PNO - Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc chấn chỉnh công tác quản lý thu chi các khoản thu đầu năm học 2020-2021.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM, vừa qua, trên địa bàn thành phố có phát sinh các nội dung phản ảnh của các phương tiện thông tin về công tác thu, sử dụng học phí và thu khác trong đầu năm học 2020-2021. Do đó, sở lưu ý các đơn vị: Thực hiện công khai về cam kết chất lượng GD-ĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo Thông tư 36 của Bộ GD-ĐT ban hành ngày 28/12/2017 về ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD-ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

thu
Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản ngoài quy định

Về triển khai công tác hướng dẫn về thu, sử dụng học phí và thu khác trong đầu năm học 2020-2021, các cơ sở GD công lập nghiêm túc thực hiện các công văn về hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, UBND Thành phố ban hành về thu, sử dụng học phí và thu khác trong đầu năm học 2020-2021. Đồng thời phải xây dựng dự toán các khoản thu khác theo nội dung hướng dẫn chuyên môn của ngành GD-ĐT về thực hiện chương trình dạy học 2 buổi/ngày, chương trình ngoại khóa và các nội dung theo hướng dẫn trước khi tổ chức thông báo thu cho phụ huynh học sinh.

Đề nghị phòng GD-ĐT các quận huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch sớm tham mưu UBND quận, huyện ban hành hướng dẫn thu chi đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý. Các cơ sở GD trực thuộc quận, huyện chỉ được tổ chức thu các khoản sau khi có hướng dẫn của quận huyện về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 của các cơ sở GD-ĐT công lập trên địa bàn phân cấp. Trong trường hợp có tổ chức học trực tuyến (online), các đơn vị có công văn để xuất mức thu về Sở GD-ĐT để xem xét có ý kiến nhưng phải đảm bảo nguyên tắc mức thu không vượt quá khung học phí theo quy định của từng bậc học.

Sở GD-ĐT TPHCM cũng nhấn mạnh, đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh: Nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định thông tư 55 của Bộ GD-ĐT. 

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, không thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua máy móc, trang thiết bị, đồ dùng học trong trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các công trình nhà trường.

Đối với phòng GD-ĐT các quận, huyện cần phải tham mưu cho UBND các quận huyện chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm tại các cơ sở giáo dục trực thuộc phân cấp. Kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm thu hoặc thu các khoản trái quy định có hình thức xử lý nghiêm đối với hiệu trưởng các cơ sở giáo dục thực hiện thu chi không đúng quy định.

B.Thanh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI