TPHCM lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho chung cư cũ, nhà trên kênh rạch

18/09/2022 - 07:10

PNO - Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo UBND TP về việc thành lập tổ công tác triển khai các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, di dời nhà trên và ven kênh rạch.

Việc thành lập tổ công tác này được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi. Tổ công tác sẽ làm việc với các quận có nhiều nhà chung cư cũ và nhà trên kênh rạch nhằm nắm bắt kịp các khó khăn, vướng mắc để từ đó đề xuất hướng tháo gỡ, tổng hợp cơ chế, chính sách và triển khai hiệu quả ở các địa bàn còn lại. 

Sở Xây dựng đề xuất ông Trần Hoàng Quân - Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ trưởng, ông Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc làm tổ phó. Thành viên gồm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính và Sở Tư pháp cũng như chủ tịch UBND các quận, huyện có nhiều nhà chung cư cũ và nhà trên kênh rạch. 

t
TPHCM lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai di dời, tháo dỡ chung cư cũ trên địa bàn

Tổ công tác có nhiệm vụ làm việc cụ thể với từng quận và tổ chức họp giao ban định kỳ hàng quý, hoặc đột xuất để theo dõi, đôn đốc tiến độ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Đồng thời, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn quận 4, 5, 6, 8, 10, Tân Bình. Di dời nhà trên và ven kênh tại quận 4, 6, 7, 8, Bình Thạnh, báo cáo UBND TP.

Tổ công tác còn nghiên cứu, tham mưu UBND TP cơ chế, giải pháp triển khai, khả thi, đúng tiến độ các dự án cũng như chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Tổ công tác có quyền yêu cầu các sở ngành, cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện, cử cán bộ tham gia cuộc họp để giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền của đơn vị. Căn cứ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác có thể mời thêm lãnh đạo một số sở ngành liên quan phối hợp thực hiện. 

Bích Trần

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI