TPHCM giữ nguyên các khoản thu dịch vụ năm học 2022-2023

21/07/2022 - 11:25

PNO - Năm học 2022-2023, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục sẽ được giữ nguyên như năm học 2021-2022.

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn về việc thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện các khoản thu khác năm học 2022-2023. Đồng thời, chấp thuận chủ trương xây dựng dự thảo ban hành Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2023-2024.

Trong văn bản khẩn gửi Sở GD-ĐT TPHCM, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện, UBND TPHCM thống nhất đề xuất của Sở GD-ĐT TP về việc giữ nguyên các nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không bao gồm học phí) theo quy định đang thực hiện trong năm học 2021-2022 để thực hiện cho năm học 2022-2023.

UBND TP giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục không bao gồm học phí theo quy định (mức thu trường tiên tiến, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, môn tự chọn, học nghề, tổ chức phục vụ bán trú, vệ sinh các lớp bán trú…), các khoản thu hộ, chi hộ của ngành giáo dục đào tạo trong năm học 2022-2023. 

 

Năm học 2022-2023, các khoản thu và mức thu dịch vụ trong các cơ sở giáo dục sẽ được giữ nguyên như năm học 2021-2022
Năm học 2022-2023, các khoản thu và mức thu dịch vụ trong các cơ sở giáo dục sẽ được giữ nguyên như năm học 2021-2022

Đồng thời, UBND TP thống nhất chủ trương, giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp tham mưu UBND TP dự thảo ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục, không bao gồm học phí theo quy định (mức thu trường tiên tiến, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức các lớp học ngoại ngữ, tin học, năng khiếu, môn tự chọn, học nghề, tổ chức phục vụ bán trú, vệ sinh các lớp bán trú…), các khoản thu hộ, chi hộ trong năm học 2022-2023. 

Thống nhất chủ trương, giao Sở GD-ĐT TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp tham mưu UBND TP dự thảo ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập từ năm học 2023-2024 để trình HĐND TP vào kỳ họp cuối năm 2022.

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuyensinhvi /strCate=tuyensinh

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsukienvandevi /strCate=sukienvande
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgiaoducvi /strCate=giaoduc