TPHCM dự kiến hỗ trợ 5-8 triệu đồng/hộ/tháng cho người tạm cư

28/03/2023 - 14:15

PNO - Mức hỗ trợ này được các đại biểu cho rằng còn thấp so với mặt bằng giá cho thuê nhà hiện nay, đặc biệt khu vực nội đô.

Ngày 28/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở, đất ở tái định cư trên địa bàn TPHCM và dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội.

Hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức ngày 28/3. Ảnh: Quốc Ngọc
Hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức ngày 28/3 - Ảnh: Quốc Ngọc

Theo Sở Tài chính TPHCM, trước đây, khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố, mức hỗ trợ chi phí tạm cư trong thời gian các hộ gia đình, cá nhân chờ bố trí tái định cư đã được UBND thành phố quy định cụ thể tại Công văn 7264/UB-ĐT và quy định tại khoản 5 Điều 37 Quyết định 106/2005/QĐ-UBND. 

Khi HĐND thành phố ban hành Nghị quyết 57/2006/NQ- HĐND ngày 26/9/2006 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo, giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TPHCM, UBND thành phố đã tập trung giải quyết cơ bản tình trạng tạm cư kéo dài nên không quy định mức hỗ trợ này, mà chỉ giải quyết cụ thể cho từng dự án khi phải bàn giao mặt bằng cấp bách nhưng chưa chuẩn bị được quỹ nhà, đất ở tái định cư hoặc tạm cư.

Cũng xuất phát từ nhu cầu của người dân bị thu hồi đất, năm 2012, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn 1921 /UBND-ĐTMT quy định cụ thể về mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư. Đến nay, mặt bằng giá thuê nhà ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố nói chung ngày càng cao, nên mức hỗ trợ theo Công văn 1921/UBND-ĐTMT không còn phù hợp.

Mặt khác, Công văn 1921/UBND-ĐTMT chưa đề cập đến trường hợp chỉ bị thu hồi một phần nhà ở nhưng do kết cấu còn lại không thể sử dụng được buộc phải tháo dỡ toàn bộ căn nhà.

UBND TPHCM đã tiếp tục ban hành Quyết định 10/2020/QĐ-UBND quy định mức chi hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí tái định cư trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, theo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp, Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định thẩm quyền ban hành chế độ chi ngân sách là HĐND thành phố. Do đó, hiện Sở Tài chính đã trình UBND thành phố ban hành quyết định hủy bỏ các quyết định trước đây và xây dựng nghị quyết mới trình HĐND thành phố xem xét, ban hành.

Góp ý dự thảo nghị quyết, các đại biểu cho rằng mức hỗ trợ từ 5-8 triệu đồng/hộ/tháng là thấp so với mặt bằng giá cho thuê nhà hiện nay, đặc biệt khu vực nội đô. Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng cho dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội. Trong đó, nhiều đề nghị không nêu con số cụ thể mang tính định lượng về số tiền trong một văn bản luật mà nên quy thành tỷ lệ khung.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI