TPHCM cho phép shipper được ra đường giao hàng từ 30/8

29/08/2021 - 20:51

PNO - Lực lượng giao hàng công nghệ - shipper theo danh sách của Sở Công thương được lưu thông theo phạm vi 1 quận, huyện, TP. Thủ Đức trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Căn cứ ý kiến hướng dẫn của Bộ phận Thường trực đặc biệt về phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM ngày 29/8/2021 về việc góp ý về điều kiện hoạt động của người vận chuyển, phân phối hàng hóa, UBND TPHCM đã đồng ý cho shipper hoạt động trở lại.

Giao Sở Công thương làm việc với các doanh nghiệp quản lý shipper yêu cầu cung cấp danh sách thực hiện nghiêm các điều kiện về tiêm ngừa vắc xin phòng, chống COVID-19 và xét nghiệm nhanh âm tính để được hoạt động.

Đối với đội ngũ giao hàng (shipper) hoạt động ở 8 quận “vùng đỏ”: đã được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin phòng, chống COVID-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 (1 ngày/1 lần theo mẫu gộp 3 người, thời gian xét nghiệm hàng ngày vào lúc 5g đến 6g sáng do lực lượng quân y thực hiện tại các Trạm Y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP).

Đối với đội ngũ giao hàng (shipper) hoạt động ở 14 quận, huyện còn lại: đã được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin phòng, chống COVID-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 (thực hiện xét nghiệm nhanh 2 ngày/1 lần theo mẫu gộp 3 người do lực lượng quân y thực hiện tại các Trạm Y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP cho đến hết thời gian ngày 6/9/2021).

Giao Công an TP thống nhất với Sở Công thương về phương án hoạt động của lực lượng shipper (chỉ hoạt động trong phạm vi 1 quận, huyện, TP. Thủ Đức), kiểm tra thường xuyên hoạt động của lực lượng shipper nêu trên theo hình thức kiểm tra là tra cứu trực tuyến thông tin shipper khi lưu thông ra đường trong thời gian giãn cách xã hội đảm bảo theo các quy định của UBND TP; đồng thời, cần xử lý nghiêm khi có hành vi vi phạm.

Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn mình quản lý, chịu trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng có liên quan kiểm tra hoạt động của các shipper đảm bảo các yêu cầu nêu trên về phòng, chống dịch.

Thống nhất giao Công an TP cấp bổ sung cho Sở Công thương khoảng 20.000 giấy đi đường cho nhân viên hệ thống bán lẻ để bổ sung thêm lực lượng chuẩn bị đơn hàng và thực hiện các gói combo, đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân (các nhân viên được cấp giấy đi đường phải đảm bảo điều kiện đã được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vắc xin phòng, chống COVID-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19 2 ngày/1 lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho đến hết thời gian ngày 6/9/2021, và phải có phân chia ca, thời gian hoạt động).

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI